Przewodniczący:

prof. dr hab. Krzysztof Loska

 

Zastępcy przewodniczącego:

prof. dr hab. Wojciech Bałus

dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN

 

Członkowie:

 

dr hab. Tomasz Jeż, prof. UW

prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk, UG

dr hab. Ewa Partyga, prof. IS PAN