Przewodniczący:

Prof. dr hab. Wojciech Bałus (Uniwersytet Jagielloński)

 

Zastępcy przewodniczącego:

 

Dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN (Instytut Sztuki PAN)

Prof. dr hab. Krzysztof Loska (Uniwersytet Jagielloński)

 

Członkowie:

 

Dr hab. Iwona Lindstedt, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Grzegorz Niziołek (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska (Uniwersytet Gdański)

 

Sekretarz naukowy:

Prof. dr hab. Krzysztof Loska (Uniwersytet Jagielloński)