Komitet Nauk o Sztuce PAN

1.     Prof. dr hab. Wojciech Bałus(Uniwersytet Jagielloński)

2.     Dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

3.     Dr hab. Irena Bieńkowska (Uniwersytet Warszawski)

4.     Dr hab. Stanisław Czekalski, prof. UAM ((Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

5.     Dr hab. Łucja Demby, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

6.     Dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

7.     Dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN (Instytut Sztuki PAN)

8.     Dr hab. Piotr Gryglewski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

9.     Dr hab. Mikołaj Jazdon, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

10.  Dr hab. Tomasz Jeż, prof UW

11.  Prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec (Uniwersytet Warszawski)

12.  Prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

13.  Dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

14.  Prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz (Uniwersytet Warszawski)

15.  Prof. dr hab. Andrzej Kozieł Uniwersytet Wrocławski – historia sztuki

16.  Prof. dr hab. Lechosław Lameński (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

17.  Dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

18.  Dr hab. Iwona Lindstedt, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

19.  Prof. dr hab. Krzysztof Loska (Uniwersytet Jagielloński)

20.  Dr hab. Michał Mencfel, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

21.  Prof. dr hab. Katarzyna Elżbieta Mikocka-Rachuba (Instytut Sztuki PAN)

22.  Prof. dr hab. Grzegorz Niziołek (Uniwersytet Jagielloński)

23.  Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska (Uniwersytet Gdański)

24.  Dr hab. Szymon Paczkowski, prof. UW

25.  Prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech (Uniwersytet Wrocławski)

26.  Dr hab. Gabriela Świtek (Uniwersytet Warszawski)

27.  Dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)

28.  Dr hab. Marek Walczak, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

29.  Dr hab. inż. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

30.  Prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Członkowie PAN wchodzący w skład Komitetu

 1. Prof. dr hab. Stanisław Mossakowski (Instytut Sztuki PAN w Warszawie

 2. Prof. dr hab. Andrzej Rottermund (Zamek Królewski w Warszawie)

 3. Prof. dr hab. Piotr Skubiszewski (Uniwersytet Warszawski, prof. em.)

 4. Prof. dr hab. Elżbieta Witkowska-Zaremba (Instytut Sztuki PAN w Warszawie)

 Członkowie-specjaliści

1.     Dr hab. Katarzyna Fazan, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

2.     Dr hab. Barbara Głębicka-Giza, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

3.     Dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

4.     Dr hab. Konrad Klejsa, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

5.     Dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

6.     Prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski (Uniwersytet Gdański)

7.     Dr hab. Rafał Makała

8.     Dr hab. Ewa Partyga, prof. IS PAN (Instytut Sztuki PAN w Warszawie)

9.     Dr Ewelina Twardoch-Raś (Uniwersytet Jagielloński)

10.  Prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Uniwersytet Jagielloński)