Komitet Nauk o Sztuce PAN pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodowym Komitetem Historii Sztuki (Comité International d’Histoire de l’Art – CIHA).

Poniżej, w porządku alfabetycznym, zamieszczamy ankiety członków Narodowego Komitetu Historii Sztuki:

Wzór ankiety w języku polskim
Questionnaire in English
Questionnaire en français