1. doktor habilitowany (2006), profesor (2011)

2. Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Sztuki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

3. Specjalność: sztuka Holandii XVII w., sztuka Burgundii i Niderlandów XIV-XVI w., sztuka Niemiec XV-XVI w., historia teorii i historiografii sztuki od antyku do XVIII w., ikonografia sztuki późnośredniowiecznej i nowożytnej

4. Najważniejsze publikacje w języku polskim:

 • Caravaggio „Złożenie do Grobu”: arcydzieło Pinakoteki Watykańskiej. Różne oblicza caravaggionizmu. Wybrane obrazy z Pinakoteki Watykańskiej i zbiorów polskich, kat. wyst., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1996, oprac. i redakcja (wraz z J. Kilian); w tym autorskie artykuły: Artystyczna droga Caravaggia. Nowatorstwo i dialog z tradycją, oraz Różne oblicza caravaggionizmu, s. 32–65 i 66-73
 • Nowe Dzieci Izraela. Stary Testament w kulturze holenderskiej XVII wieku, Warszawa 2000
 • Dwa obrazy z kolekcji Lanckorońskich: Rembrandt i Bol, “Ikonotheka. Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego” 13, 1998, s. 11–24
 • Sztuka cenniejsza niż złoto. Obrazy, rysunki i ryciny dawnych mistrzów europejskich ze zbiorów polskich, kat. wyst., Muzeum Narodowe w Warszawie 1999, red. A. Kozak, A. Ziemba, Warszawa 1999, w tym artykuły: s. 34–43, i s. 62–69
 • Batalia o Wenecję. Historiografia malarstwa weneckiego XV-XVIII wieku,[w:] Serenissima. Światło Wenecji. Dzieła mistrzów weneckich XIV-XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie w świetle nowych badań technologicznych, historycznych i prac konserwatorskich, kat. wyst., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1999, s. 34–39
 • Iluzja a realizm. Gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580–1660, Warszawa 2005, (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego)
 • A. Ziemba, H. Benesz (red. i oprac.), Malarstwo flamandzkie doby Rubensa, van Dycka i Jordaensa 1608–1678, Warszawa 2007 (w tym artykuły: s. 10–22 ; s.201-209)
 • Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380–1500, tom I: Kultura i sztuka dworu burgundzkiego oraz miast niderlandzkich 1380–1500, Warszawa 2008
 • Jana van Eycka tzw. Portret Arnolfinich, w: Wielkie dzieła – wielkie interpretacje, materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 2007, Warszawa 2008
 • Nowa wizja osobowości i twórczości Rembrandta, „Rocznik Historii Sztuki” XXXIII, 2008, s. 29–44.

5. Najważniejsze publikacje w językach obcych:

 • Rembrandts Landschaft als Sinnbild. Versuch einer ikonologischen Deutung, „Artibus et historiae“ 15, 1987, s. 109–134
 • „Die Auferweckung des Lazarus” von Carel Fabritius in Warschau, „Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte“ 29, 1990, s. 81–110
 • Johann Carl Loths Gemälde in Warschau, „Bulletin du Musée National de Varsovie” XXXVI, 1995, s. 7–32
 • „Bildnis eines jungen Mannes mit Hut” aus der Rembrandt-Werkstatt. Bericht über die Untersuchungen zum Gemälde, Probleme mit der Identifizierung des Porträtierten und mit der Zuschreibung des Werkes, „Bulletin du Musée National de Varsovie” 37, 1997, no. 1-4, s. 52-65
 • Deutsche Malerei bis 1600 / Niemieckie malarstwo do 1600, kat. zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie,Warszawa 2000 (wraz z B. Steinborn)
 • Internationalism and a Pluralism of Taste, w: Leonardo da Vinci and the Splendor of Poland. A History of Collecting and Patronage, red. L. Winters, kat. wyst., Milwaukee Art Museum – Houston Museum of Fine Arts – Fine Arts Museum of San Francisco 2002–2003, s. 44–58
 • North and South: Confrontations and bilateral inspirations in the culture of the Medieval and Early Modern Italy, the Netherlands and Germany, w: Transalpinum. From Giorgione and Dürer to Titian and Rubens. European Paintings from the Kunsthistorisches Museum Vienna, the National Museum Warsaw and the National Museum Gdansk, kat. wyst., Warsaw–Lesko 2004, s. 25–50
 • The Low Countries and Poland: a history of artistic connections, „CODART Courant” 8, June 2004, s. 13–16
 • Der Körper in der Kunst der Neuzeit, w: Andere Körper: Triumph und Trauer des Leibes, kat. wyst., Kunsthalle Baden-Baden 2005
 • Two (new) Rembrandts in Warsaw, “CODART Courant” 12, Summer 2006, s. 8–9.

6. Aktualne prace w trakcie pisania czy druku:

 • Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380–1500, tom II: Niderlandzkie malarstwo tablicowe 1430–1500
 • Ogrody Hansa Vredemana de Vriesa, w: Muzyka w ogrodzie – ogród w muzyce. (Materiały konferencji naukowej Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, 12–13 grudnia 2008)

7. Udział lub kierowanie projektami badawczymi (polskimi, europejskimi):

 • W latach 1996-1999 kierownik naukowy projektu KBN: Badania technologiczne nad obrazami mistrzów weneckich XV–XVIII wieku (Serenissima. Badania i konserwacja obrazów weneckich XV-XVIII wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie)
 • Od 2004 konsultant i koordynator na Polskę prac Rembrandt Research Project (Amsterdam); 2004-2006 – konsultant programu opracowania naukowego i konserwacji obrazów Rembrandta ze zbiorów Karoliny Lanckorońskiej w Zamku Królewskim w Warszawie
 • 2009-2010 From Van Eyck to Dürer. Członek zespołu badawczego odpowiedzialny za badania w Polsce w międzynarodowym projekcie badawczym kierowanym przez Groeningemuseum w Brugii (dr Till-Holger Borchert). Zakres: oddziaływanie malarstwa niderlandzkiego XV w. na sztukę Niemiec i Europy Środkowo-Wschodniej w XV-XVI w.
 • 2009-2011 Joos van Cleve – Leonardo of the Northern Europe. Kierownik sekcji polskiej międzynarodowego projektu badawczego finansowanego z funduszy Unii Europejskiej we współpracy z Suermont-Ludwig Museum, Akwizgran i Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Utrecht. Zakres: badania nad warsztatem i trybem produkcji oraz strategiami merkantylnymi Joosa van Cleve, malarza antwerpskiego początku XVI w.

8. Uczniowie (po doktoracie):

Grażyna Bastek