1. profesor (1979)

2. Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 26/28, 00-950 Warszawa

3. Specjalność: historia sztuki nowożytnej

4. Najważniejsze publikacje w języku polskim:

 • Pałac Krasińskich, Warszawa 1972, ss. 84. (Zabytki Warszawy)
 • Tylman z Gameren, architekt polskiego baroku (Studia z Historii Sztuki, t. 17), Wrocław 1973, ss. 354
 • Treść dekoracji renesansowego pałacu na Wawelu, [w:] Renesans. Sztuka i ideologia, Warszawa 1976, s. 349-380.
 • Sztuka jako świadectwo czasu. Studia z pogranicza historii sztuki i historia ide, Warszawa 1981, ss. 236.
 • Kiedy powstała tumba króla Władysława Jagiełły? [w:] Ars auro priori. Studia Ioanni Białostocki sexagenario dicata, Warszawa 1981, s. 227-236.
 • Galeria przy Villa Regia w Warszawie projektu G. B. Gisleniego, „Biuletyn Historii Sztuki” 57, 1995, nr 1-2, s. 37-54.
 • Projekt „Teatro di Quarantore” autorstwa Giovanniego Battisty Gisleniego, „Biuletyn Historii Sztuki”, 62, 2000, nr 1-2, s. 51-85.
 • Uroczystości wawelskie w styczniu 1649 roku a projekty Giovanniego Battisty Gisleniego,” Studia Waweliana”, 9-10, 2001 (2002), s. 41-83.
 • OrbisPolonus. Studia z historii sztuki XVII-XVIII wieku, Warszawa 2002, ss. 342.
 • Kaplica Zygmuntowska (1515-1533). Problematyka artystyczna i ideowa mauzoleum króla Zygmunta I, Warszawa 2007, ss. 372.

5. Najważniejsze publikacje w językach obcych (wybór):

 • Die Kurfürstenkapelle Fishers von Erlach im. Breslauer Dom, « Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte », 19 (28), 1962, s. 64-87.
 • Raphael’s St. Cecilia. An iconographical study, “Zeitschrift für Kunstgeschichte”, 21, 1968, H. 1, s. 1-26.
 • La non più esistente decorazione astrologia del castello reale di Cracovia, [w:] Magia, astrologia e religione nel Rinascimento. Convegno polacco-italiano (Varsavia: 25-27 settembre 1972), Wrocław 1974, s. 90-98.
 • La porte del bronzo de Gniezno et la “Chronique polonaise” de mâitre Vincent, « Polish Art Studies », 2, 1980, s.11-29.
 • Bartolomeo Berrecci à Cracovie : la chapelle Sigismond, » Revue de l’Art », 1993, no 101, s. 67-85.
 • Tilman van Gameren eben und Werk, München, 1994, ss. 367.
 • Zwischen Rom, München und Warschau. Rätselhafte Zeichnungen in der Sammlung des Architekten Tilman van Gameren [Enrico Zuccalli], “Zeitschrift für Kunstgeschichte”, 57, 1994, H. 2, s. 201-218.
 • Trent’anni dopo: ricerche sul significato della Santa Cecilia di Raffaello, [w:] Per la storia dell’arte in Italia e in Europa. Studi in onore di Luisa Mortari, a cura di Mimma Pasculli Ferrara, Roma 2004, s. 269-276.
 • Polish art-between universal and native, “Dialogue and Universalism”, 17, 2007, no 5-6, s. 27-42.
 • Gli anni romani di Giovanni Battista Gisleni, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2009. ,nr.1-2,

6. Aktualne prace w trakcie pisania czy druku:

 • Tylman z Gameren (wyd. 3 ; pol. 2)
 • Renesansowy pałac królewski na Wawelu
 • Giovanni Battista Gisleni

8. Uczniowie:

prace doktorskie – Andrzej Baranowski, Mieczysław Morka, Izabella Reiduch-Samkowa, Grażyna Regulska, Hanna Samsonowicz; recenzje prac habilitacyjnych – Juliusz Chrościcki, Marcin Fabiański, Jan Harasimowicz, Maria Hennel-Bernasikowa, Jerzy Miziołek, Andrzej Rottermund, ks. Andrzej Witko