1. profesor (2001)

2. Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji, ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Specjalność: historia sztuki nowożytnej

4. Najważniejsze publikacje w języku polskim:

 • Treści i funkcje ideowe sztuki śląskiej reformacji 1520-1650, Wrocław 1986 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 819, Historia Sztuki II), 233 s.
 • Kultura artystyczna dawnej Legnicy, Opole 1991
 • Moris janua vitae. Śląskie epitafia i nagrobki wieku reformacji, Wrocław 1992 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 1098, Historia Sztuki III )
 • Atlas architektury Wrocławia, t. I: Budowle sakralne. Świeckie budowle publiczne, Wrocław 1997; t. II: Budowle mieszkalne. Budowle inżynieryjne i przemysłowe. Parki, cmentarze, pomniki, Wrocław 1998 [red. naukowa]
 • Friedrich Bernhard Werner (1690-1776). Życie i twórczość – Leben und Werk. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Miedzi w Legnicy w dniach 21-23 listopada 2002 r. Protokollband der internationalen Fachtagung veranstaltet am 21.-23. November 2002 im Kupfermuseum zu Liegnitz, Legnica 2004 (Źródła i Materiały do Dziejów Legnicy i Księstwa Legnickiego, t. 3), [red. nauk. z Angeliką Marsch]
 • Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, 2006 [2000, 2001] red. nauk.
 • Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między Skandynawią a Europą Środkową. On the Opposite Sides of the Balic Sea. Relations between Scandinavian and Central European Countries, Wrocław 2006, 2 t. [red.z Piotrem Oszczanowskim i Marcinem Wisłockim]
 • Na skrzyżowaniu europejskich dróg: Dolny Śląsk, Wrocław 2007, ss. 278 (A to Polska właśnie)

5. Najważniejsze publikacje w językach obcych (wybór):

 • Les églises de la Renaissance en Pologne, Lithuanie et Ruthénie, [w:] Ľ église dans ľ architecture de la Renaissance, red. Jean Guillaume, Paris 1995 (De Architectura, vol. 7), s. 195-212
 • Kunst als Glaubensbekenntnis. Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte der Reformationszeit, Baden-Baden 1996 (Studien zur deutschen Kunstgeschichte, Bd. 359), 212 s.
 • Architektur und Kunst, [w:] Geschichte des Pietismus, red. Martin Brecht, Klaus Deppermann, Ulrich Gäbler i Hartmut Lehmann, Bd. 4: Glaubenswelt und Lebenswelten, red. Hartmut Lehmann, Göttingen 2003, s. 456-485
 • Bildprogramme, Symbolik, konfessionelle Bedeutung, [w:] Johann M. Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät in Deutschland: Vom Mittelalter bis zum Ende des Alten Reiches. Mit Beiträgen von Martin Brecht, Jan Harasimowicz und Annette Reimers, Leipzig 2004, s. 60-71
 • Protestantischer Kirchenbau im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts, [w:] Religion und Kultur im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts, hrsg. Peter Claus Hartmann, Annette Reese, Frankfurt am Main 2004 (Mainzer Studien zur Neueren Geschichte, Bd. 12), s. 327-370
 • Il Rinascimento fuori dal limes romanus, [w:] Il Rinascimento italiano e l’Europa, vol. I: Storia e storiografia, red. Marcello Fantoni, Vicenza 2005, s. 415-438, 738-741.
 • Representation of the Court and Burghers in the Baroque Cities of the High Road: Kraków, Wrocław and Dresden in a Historical Comparison (Chapter 5), [w:] Embodiments of Power: Building Baroque Cities in Europe, red. Gary B. Cohen,i Franz A. J. Szabo, New York-Oxford 2008 (Austrian and Habsburg Studies, vol. 10), s. 97-119.
 • Das Bild von Wrocław / Breslau im Laufe der Geschichte. Tagungsband zum gleichnamigen Symposium im Österreichischen Staatsarchiv und im Wissenschaftlichen Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien, 18.-19. Juni 2008, Wien 2008 (Symposien und Seminare am Wissenschaftlichen Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien, Bd. 6), 211 s. [red. nauk.]
 • Le haut clergé de l'église en Pologne – Collectionneurs et mécènes dans la première moitié du XVIe siècle, [w:] Les Cardinaux de la Renaissance et la modernité artistique, red. Frédérique Lemerle, Yves Pauwels , Gennaro Toscano, Villeneuve d'Ascq 2009, s. 245-261
 • Adel in Schlesien, Bd. 1: Herrschaft – Kultur – Selbstdarstellung, München 2010 (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 36), 587 s. [redakcja naukowa wspólnie z Matthiasem Weberem]

6. Aktualne prace w trakcie pisania czy druku:

 • Lutheran churches in Poland [w:] Lutheran Churches in Early Modern Europe, red. Andrew J. Spicer i Brigitte Tøfner
 • Schwarmgeist und Freiheitsgefühl. Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte Schlesiens in der Frühen Neuzeit, Köln-Weimar-Wien 2010 (Neue Forschungen zur Schlesischen Geschichte)

7. Udział lub kierowanie projektami badawczymi:

 • „Bild und Konfession”. Interdyscyplinarny projekt badawczy finansowany przez Volkswagen-Stiftung, realizowany w Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas w Lipsku. Początek: styczeń 2005 r., zakończenie: czerwiec 2010 r. Koordynacja prac wrocławskiego zespołu badawczego (Jan Harasimowicz, Aleksandra Lipińska, Marcin Wisłocki).
 • „Szlachta na Śląsku / Adel in Schlesien”. Interdyscyplinarny projekt badawczy finansowany przez Pełnomocnika Rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. Kultury i Mediów oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej. Początek: styczeń 2005 r., zakończenie: grudzień 2009 r.
 • Koordynacja całego projektu (wspólnie z prof. Matthiasem Weberem, dyrektorem Federalnego Instytutu Historii i Kultury Niemców na Wschodzie Europy w Oldenburgu).
 • Kierownictwo naukowe projektu cząstkowego „Kultura pamięci szlachty śląskiej od schyłku średniowiecza do końca XVIII wieku na przykładzie dawnego księstwa legnickiego” (główny wykonawca: Maciej Kulisz, wykonawcy: Klara Kaczmarek-Löw, r Magdalena Musik, Sabine Fischer).

8. Uczniowie (po doktoracie lub habilitacji):

Aleksandra Bek-Koreń, Piotr Birecki, Bogusław Czechowicz, Klara Kaczmarek-Löw, Mateusz Kapustka, Aleksandra Lipińska, Magdalena Palica, Grzegorz Podruczny, Iwona Rybka-Ceglecka, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Ewa Szala, Aleksandra Szewczyk, Marcin Wisłocki, Dagmara Lilianna Wójcik, Katarzyna Zinnow