1. profesor (1991)

2. Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski, 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28;Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Specjalność: historia sztuki i kultury nowożytnej

4. Najważniejsze publikacje w języku polskim:

 • Barokowa architektura okazjonalna, [w:] Wiek XVII- Kontrreformacja- Barok. Prace z historii kultury, red. J. Pelc, Wrocław 1970, s. 229-254 (Studia Staropolskie, t. XXI)
 • Kościół Wizytek, Warszawa1973 (Zabytki Warszawy)
 • Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974 (Idee i sztuka: studia z dziejów sztuki i doktryn artystycznych, red. J. Białostocki)
 • Rubens w Polsce, „Rocznik Historii Sztuki” XII, 1981, s.133-219
 • Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587-1668,Warszawa 1983 (Idee i sztuka: studia z dziejów sztuki i doktryn artystycznych, red. J. Białostocki)
 • Kamieniarze i mafiosi. Zarobkowa emigracja z Włoch do Europy Środkowej i Wschodniej (XV-XVIII w.), „Przegląd Humanistyczny” XL, 1996, nr 1 (334), s.69-85
 • O sztuce flamandzkiej w badaniach Jana Białostockiego, [w:] Ars longa. Prace dedykowane pamięci Profesora Jana Białostockiego, materiały sesji SHS (Warszawa, listopad 1998 ), Warszawa 1999, s.33-52
 • Malarskie i graficzne wizerunki pola elekcyjnego ; O propagandowo-symbolicznych przedstawieniach pola elekcyjnego na Woli, [w:] Wolne elekcje królów Polski na warszawskiej Woli 430 lat później. Materiały z sesji popularno –naukowej zorganizowanej 17 IV 2007, Wstępem opatrzył i podał do druku B. Komorowski, Warszawa 2010, s. 27-40, 82-108
 • Georges de La Tour i jego lwowskie arcydzieło znane pod tytułem Płacenie podatków, „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, XVII, 2010, nr 1 (33), s. 123-142

5. Najważniejsze publikacje w językach obcych:

 • Rembrandt’s “Polish Rider” . Allegory or Portraits ? in: Ars auro prior. Studia Ioanni Białostocki sexagenario dicata, Warszawa 1981, s. 441- 448
 • On directed Graph Models of Influences in Art Theory, “Artibus et Historiae”, II, 1981, nr 3, s. 113-130. (współautor. V. P. Odinec)
 • Diplomazia e credito bancario. Rubens, Bruegel dei Velluti e I re di Polonia, in : Rubens dall’Italia all’Europa. Atti del convegno internazionale di studi ( Padova , 24-27 maggio 1990), A cura di C. Limantani-Viridis e F. Bottacin, Vicenza 1992, s. 95-111
 • Ceremonial Space in Early Modern Towns, in: Society and Europe. Studies in Social and Cultural History. Poland at the 18-th International Congress of Historical Sciences in Montreal, ed. M. Bogucka, Warszawa 1995, s. 43-54. Wersja francuska: Paris 2001, s.215-241
 • Een reis de Poolse Kroonprins ( 1624 –1625), De „ Kunstkamer“ van Poolse Kroonprins van 1626, in: De prinselijke pelgrimstocht. De ,,Grand Tour’’ van Prins Ladislas van Polen 1624-1635, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen ( 12 X –14 XII 1997), Gent 1997, s. 33-42, 47-59
 • La vie et mort de Ladislas III Jagellon ( dit de Varna) d’apres les dessins de Jacopo Bellini, » Quaestiones medii aevi novae’’, III, 1998, s. 245-264
 • La reconquête catholique dans l’architecture et la peinture religieuses. La Pologne aux XVIIe et XVIII e siècle, ,, XVIIe siècle’’ 50, 1998, no 2(199), s. 129-140
 • Le bas polonais du prince Ferdinand I re. A propos d’une composition de Rubens pour le cycle de la ,, Vie de Marie de Medicis’’, [w:] Florissant. Bijdragen tot de kunstgeschiedenis der Nederlanden ( 15de -17de eeuw). Liber Amicorum Carl van de Velde, Brussel 2005, s. 313-334
 • The Recovered Modello of P.P.Rubens,Disembarkation at Marseille. The Problem of Control and Censorship in the Cycle Life of Maria de’ Médici, “Artibus et Historiae” XXVI, 2005, nr 51, s. 221-249
 • French Archival Sources on Cardinal Michał Radziejowski, [w:] Celebration of Baroque. The Artistic Patronage of Primate Michał Stefan Radziejowski (1645-1705), May-September 2009, Wilanów Palace Museum, Warszawa 2009. s. 51-65

6. Aktualne prace w trakcie pisania czy druku:

 • Kolumna Zygmunta III. Symbol Warszawy (współautor M. Karpowicz)

7. Udział lub kierowanie projektami badawczymi:

 • Udział w programie: The Origines of the Modern State in Europe 13th to 18th Centuries, European Science Foundation, temat : Iconograph,. Propaganda , and Legitimation, (publikacja w j. ang. i franc.) pod kierunkiem Allana Elleniusa, 1990-1994
 • Udział w programie : Lugares de Poder. Europa seculos XV a XX. Lieux de Pouvoir. Europe XVe- XX siecles. Places of Power . Europe 15th to 20th Centuries, pod kierunkiem: Rita Costa Gomez i Gerard Sabatier, 1996-1998 ; Fundacao Calauste Gulbenkian, Lizbona
 • Kierowanie od 2006 r. wraz z G. Sabatier ( Wersal) i M. Hengerer ( Konstanza) programem badań międzynarodowych pt.: Memoire monarchique et construction de l’Europe. Les strategies funéraire des dynastie princières ( XVIe- XVIIIe siècles). Sympozja odbyły się kolejno w Krakowie na Wawelu (2007), Madrycie - Eskorialu ( 2008) i Wersau - St.-Denis (2009).
 • Udział w programie European Network for the Baroque cultural Heritage – ENBaCH, European Science Foundation ( od2010), książka : Sejm i sejmiki (1569-1783). Przestrzeń ceremonialna – funkcje – symbolika)
 • Trzy granty promotorskie uzyskane dla doktorantów

8. Uczniowie:

prace doktorskie – Ahmed al Ahmed, Anna Kozak, Jolanta Talbierska, Marzena Królikowska-Dziubecka, Aleksandra Bernatowicz, Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek, Anna Jasińska; habilitacje – Ryszard Szmydki, Tadeusz Bernatowicz