Regulamin konkursu o Nagrody Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk  za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o sztuce uchwalony na posiedzeniu Komitetu Nauk o Sztuce w dniu 16 marca 2018 roku, zatwierdzony przez Prezesa PAN w dniu 30 września 2019 roku              

                                                                                  

 § 1

1.     Nagrody przyznawane są w wyniku postępowania konkursowego organizowanego przez Komitet Nauk o sztuce PAN (zwany dalej „Komitetem”).

2.  Nagrody Komitetu są przyznawane za monografie w zakresie historii sztuki, muzykologii, teatrologii i filmoznawstwa, opublikowane w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

3.    W każdym zakresie, o którym mowa w punkcie 2., przyznawana jest jedna nagroda.

4.    Nagroda ma charakter honorowy i przyjmuje postać dyplomu za wybitne osiągnięcie naukowe.

§ 2

5.    Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur do nagrody są członkowie Komitetu oraz instytucje naukowe (katedry, instytuty i wydziały uczelni, instytuty PAN, samodzielne instytucje prowadzące działalność naukową). Zarówno członek Komitetu, jak instytucja mogą zgłosić tylko jedną monografię w danym zakresie.

6.    Spośród wszystkich zgłoszeń w danym zakresie członkowie Prezydium po zasięgnięciu opinii członków Komitetu, reprezentujących ten zakres, wybierają nie więcej niż 3 monografie, które będą nominowane do nagrody w tym zakresie.

7.    Członkowie Prezydium Komitetu przygotowują uzasadnienie nominacji, które przedstawiają wszystkim członkom Komitetu.

8.    Informacja o nominowanych w konkursie monografiach zostaje ogłoszona na stronie internetowej Komitetu.

§ 3

1.   O przyznaniu nagród decydują członkowie Komitetu w wyniku głosowania w trakcie posiedzenia Komitetu.

2.   Jeśli dwie lub trzy monografie w danym zakresie uzyskają równą liczbę głosów, nagroda zostaje przyznana ex aequo.

3.  Jeżeli zostanie zgłoszona monografia członka Komitetu, nie może brać on udziału w wyborze nominowanych monografii oraz głosowaniu za przyznaniem  nagrody, chyba że oświadczy o wycofaniu monografii z listy zgłoszonych.

§ 4

1.     Zgłoszenia do konkursu są (rekomendacje oraz egzemplarz monografii w postaci elektronicznej) proszę przesyłać na adres mailowy prof. Łucji Demby, sekretarza d.s. Nagrody Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 31 maja 2022 roku. 

2.     Zgłoszenia winny zawierać:

a.   rekomendację z krótkim uzasadnieniem (do ok. 1800 znaków ze spacjami), przygotowaną przez zgłaszającego

b.   egzemplarz monografii w wersji elektronicznej (pdf, mobi i epub) lub w razie trudności z jego uzyskaniem w wersji drukowanej.

3.   Wyniki konkursu o Nagrody Komitetu zostają ogłoszone nie później niż do 30 listopada danego roku na posiedzeniu Komitetu i na stronie internetowej Komitetu.