Uchwała nr 3/2021 Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 listopada 2021 roku Komitet Nauk o Sztuce PAN działając na podstawie § 3, pkt. 1 Regulaminu konkursu o Nagrody Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o sztuce przyznał w drodze głosowania nagrody:

 

1. W zakresie muzykologii Iwonie Lindstedt za monografię „Piszę tylko muzykę”. Kazimierz Serocki, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2020.

 

2. W zakresie historii sztuki Marcie Smolińskiej za monografię "Haptyczność poszerzona: zmysł dotyku w sztuce polskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku", Kraków: Universitas 2020.

 

3. W zakresie filmoznawstwa Miłoszowi Stelmachowi za monografię "Przeczucie końca. Modernizm, późność i polskie kino", Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2020.

 

4. W zakresie teatrologii za monografię "Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku" pod redakcją Doroty Buchwald i Dariusza Kosińskiego, Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2020.