Uchwała nr 1/11/2020

Prezydium Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk

            z dnia 6 listopada 2020 roku

 

Na podstawie par. 2, pkt. 3 Regulaminu konkursu o Nagrody Komitetu Nauk o Sztuce PAN Prezydium Komitetu nominuje następujące publikacje:

 

    w zakresie muzykologii:

Ryszard Daniel Golianek, Polska w muzycznej Europie, PWM, Warszawa 2019.

Ewa Kowalska-Zając, Zobaczyć muzykę: notacja polskiej partytury współczesnej, Akademia Muzyczna im. Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2019.

Grzegorz Zieziula (wyd.), Józef Elsner. Król Łokietek, czyli Wiśliczanki, Instytut Sztuki

PAN, Warszawa 2019.

w zakresie historii sztuki:

Mirosław Kruk, Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2019.

Jan Ostrowski, Portret w dawnej Polsce, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2019.

Tomasz Torbus, Rekonstrukcje, dekonstrukcje (nad)interpretacje. Studia o losach architektury środkowoeuropejskiej miast i rezydencji w aspekcie politycznym, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2019.

w zakresie filmoznawstwa:

Robert Birkholc, Podwójna perspektywa. O subiektywizacji zapośredniczonej w filmie, Universitas, Kraków 2019.

Andrzej Gwóźdź, Kino na biegunach Filmy niemieckie i ich historie (1949-1991), Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2019.

Marcin Maron, Romantyzm i kinoIdee i wyobrażenia romantyczne w filmach polskich reżyserów z lat 1947-1990, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019.

w zakresie teatrologii:

Katarzyna Fazan, Kantor. Nie/obecność, WUJ, Kraków 2019.

Dorota Jarząbek-Wasyl, Barbara Maresz, Archiwum teatru XIX wieku, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2019.

Joanna Krakowska, Demokracja. Przedstawienia, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2019.