POLSKIE NAUKI O SZTUCE W WARUNKACH ODZYSKANEJ WOLNOŚCI

8 kwietnia 2011 roku (piątek)
, Sala im. Juliusza Starzyńskiego, Instytut Sztuki PAN w Warszawie (ul. Długa 28)

Sesja I, godz. 11.00:
Dr hab. Andrzej Betlej (Uniwersytet Jagielloński): Odkrywanie Kresów. Badania nad sztuką ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej po 1989 roku
Prof. dr hab. Jan Harasimowicz (Uniwersytet Wrocławski): Na peryferiach kultur narodowych. Tożsamość kulturowa polskich „Ziem Odzyskanych” w świetle badań historyczno-artystycznych po 1989 roku
Prof. dr hab. Wojciech Dudzik (Uniwersytet Warszawski): Cezura? Czy teatrologia w Polsce zmieniła się po 1989 roku?
Prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki (Uniwersytet Warszawski): Polskie badania nad europejską sztuką nowożytną po 1989 roku
Dyskusja
14.30: Przerwa na lunch

Sesja II, godz. 15.00:
Prof. dr hab. Małgorzata Hendrykowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Odzyskane obrazy. Nowe spojrzenia na historię polskiego filmu
Dr hab. Iwona Lindstedt (Uniwersytet Warszawski): Bliżej świata. Polska twórczość kompozytorska i nowe perspektywy metodologiczne w badaniach muzykologicznych
Dyskusja
Dr hab. Andrzej Betlej