30 kwietnia 2023 r. zmarł w wieku 90 lat prof. dr hab. Mirosław Perz, wieloletni członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN oraz jego przewodniczący w latach 1996-1999. Prof. Perz był muzykologiem, dyrygentem i popularyzatorem muzyki. W latach 1957-2003 pracował w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1971-1977 dyrygował Chórem Akademickim UW. W 1994 roku został wybrany na członka prestiżowej Academia Europaea. Prof. Mirosław Perz specjalizował się w badaniach nad muzyką średniowiecza i wczesnej nowożytności. Do jego największych osiągnięć naukowych należy opublikowanie najstarszych polskich źródeł muzyki polifonicznej (w serii „Antiquitates Musicae in Polonia”, t. 13 i 14) oraz edycja i monografia poświęcona Mikołajowi Gomółce. Wprowadził do literatury światowej wiele polskich źródeł muzycznych XIII-XV wieku. Jako popularyzator muzyki znany był głównie ze swoich audycji w Programie 2 Polskiego Radia, w tym cyklu „200 kantat Jana Sebastiana Bacha”. Za działalność radiową został nagrodzony Złotym Mikrofonem (2015). Był również honorowym członkiem Związku Kompozytorów Polskich, w którym działał m.in. jako przewodniczący Sekcji Muzykologów.