28 października 2022 roku odbyło się pierwsze po dłużej przerwie stacjonarne spotkanie KNoS PAN. W czasie spotkania zaprezentowany został wykład dr Anny Sobeckiej pt. "Kultura kolekcjonerska w nowożytnym Gdańsku". 

Na spotkaniu nastąpiło także wręczenie nagród za najlepsze książki 2021, które przyznano:
 
- w zakresie filmoznawstwa Sebastianowi Jagielskiemu za książkę Przerwane emancypacje. Polityka ekscesu w kinie polskim lat 1968-1982, Universitas, Kraków 2021;
- w zakresie historii sztuki Annie Sobeckiej za książkę Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku. O kulturze kolekcjonerskiej miasta, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2021;
- w zakresie muzykologii Pawłowi Gancarczykowi za książkę Petrus Wilhelmi de Grudencz, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2021;
- w zakresie teatrologii Zbigniewowi Majchrowskiemu za książkę Krypta Gustawa, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wars.
 
Raz jeszcze serdecznie gratulujemy!

 

 

313932577 2725506110915843 2826507770311657209 n313937534 2716594025138462 3481815906132275917 n313985699 5266419023486115 4190274406983228291 n314411786 3388808858033735 4127799733796756245 n313986044 522141506140061 5872270842522553584 n