Na posiedzeniu plenarnym w dniu 19 czerwca 2020 roku Komitet Nauk o Sztuce ogłasił konkurs na najlepsze monografie w zakresie historii sztuki, muzykologii, teatrologii, filmoznawstwa, opublikowane w 2019 roku. Termin zgłaszania propozycji do nagrody upływa 15 października 2020 roku.  Regulamin konkursu jest dostępny w zakładce "Konkurs". 

Zaproszenie do składania wniosków o nagrodę KNoS