1. profesor (1987)

2. Muzeum Książąt Czartoryskich, ul. św. Jana 19, 31-017 Kraków

3. Specjalność: muzeologia, sztuka Bliskiego Wschodu, militaria, rzemiosło artystyczne

4. Najważniejsze publikacje w języku polskim:

 • Dzieje zbiorów puławskich. Świątynia Sybilli i Dom Gotycki, Kraków 1962 ; reedycja Kraków 2009
 • Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu, Warszawa 1975, wyd. II 1982.
 • Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa, 1982
 • Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego, Warszawa 1987
 • Sztuka turecka, Warszawa 1988
 • Sławne bitwy w sztuce, Warszawa 1996
 • Światła Stambułu, Warszawa 1999
 • Husaria polska, Warszawa 2000
 • Sztuka perska, Warszawa 2002
 • Sztuka mauretańska i jej echa w Polsce, Warszawa 2006

5. Najważniejsze publikacje w językach obcych:

 • Rembrandt`s "Lisowczyk". A Study of Costume and Weapons, "Bulletin de Muse`e National de Varsovie", 1966, nr 2-3, s. 33-67;
 • Shakespeare`s Chair and the Romantic Journey of Isabel Czartoryska, "Apollo" 1965, nr 11, s. 392-397;
 • Italian Arms, Armour and Insignia in Poland, "Armi Antiche" 1961, s. 19-44;
 • The Palace Armoury of Valetta, [w:] The Order of John [catalog wystawy] La Valetta 1970, s.70-73
 • Turkish Trophies in Poland and the Imperial Ottoman Style, "Armi Antiche" 1979 [numer specjalny], s. 25-81;
 • Oriental and Levantine Firearms, [w:] Pollard `s History of Firearms, ed. C. Blair, Feldham 1981, s. 425-462;
 • Armour as a Symbolic Form, "Waffen-und Kostumkunde" 1984, H.2, s. 77-96
 • An outline history of polish applied art, Warsaw 1987
 • Ottoman Art in the Service of the Empire, New York-London 1992
 • Cracow. An Illustrated History, New York 2001

6. Aktualne prace w trakcie pisania czy druku:

 • Historia Muzeum Narodowego w Krakowie

7. Udział lub kierowanie projektami badawczymi:

 • Sztuka islamu na świecie i w Polsce, grant KBN 2000-2001
 • Najnowsze muzea na świecie, grant KBN 2004

8. Uczniowie (prace doktorskie, habilitacyjne):

Konrad Ajewski, Agnieszka Bender, Teresa Grzybkowska, Jan Kruczek, Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek, Janina Poskrobko, Grzegorz Żabiński