1. doktor habilitowany (1999)

2. Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 53, 31-001 Kraków, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Specjalność: historia sztuki nowoczesnej

4. Najważniejsze publikacje w języku polskim:

 • Wokół neorenesansu w architekturze XIX wieku, Kraków 1987,”Ze­szyty Nau­ko­­we UJ, Prace z Historii Sztuki” , z.18
 • Pędzel Tycjana. Francuscy malarze i krytycy XIX wieku wobec weneckiego Cinquecenta, Kraków 1995
 • Matejko w Paryżu. Opinie krytyków francuskich z lat 1865-1870, Kraków 1998
 • Jan Matejko, 1838-1893. Kalendarium życia i twórczości, Kraków 2004
 • Benedykt Renard - architekt polski XVIII w., „Biuletyn His­torii Sztuki’, 1989, s. 27-44
 • Neorenesans w architekturze Krakowa, „Rocz­nik Kra­kowski „57, 1991, s. 111-127
 • Matejko i malarstwo środkowoeuropejskie w oczach krytyków francuskich (1865-1893) [w:] Wokół Matejki. Materiały z konferencji, Kraków 1994, s. 91-98
 • O historyzmie w malarstwie XIX wieku, "Ikonotheka" 11, 1996, s. 169-186
 • Wysłannicy Iwana. Literacki obrazek Paula de Saint-Victor na kanwie utworu Matejki [w:] Ars Graeca - Ars Latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej Bryzek, Kraków 2001, s. 425-440
 • Sztuka w Paryżu w dobie Wielkiej Emigracji. (Życie artystyczne i problem malarstwa religijnego), „Zeszyty Historyczno-Teologiczne” 13-14: 2007-2008, s. 263-295

5. Najważniejsze publikacje w językach obcych:

 • Alcune osservazioni sul neorinascimento nell'archi­tet­tu­ra italiana dell'ottocento, "Studia Italo-Polonica" 3 (Zeszyty Naukowe UJ), 1987, s. 115-128
 • Le château de Świerklaniec, oeuvre oubliée d'Hector Le­fuel. A propos d'un des­sin du Musée d'Orsay, "Revue du Louvre et des mu­sées de France", 1989, nr 1, s. 46-52
 • Il conte Borch dalle 19 accademie e le sue "Lettres sur la Sicile" (1782), "Archivio Storico Siciliano" 20, 1994, s. 231-246
 • Autour du Salon de 1887. Matejko et les Français, w: L. Salomé (réd.), Jeanne d'Arc, les tableaux de l'histoire. Musée des Beaux-Arts de Rouen, Paris 2003, s. 65-79
 • Fremiet’s Gorillas: Why Do They Carry off Women? "Artibus et Historiae" 54, 2006, s. 219-237
 • 23 biogramy w Allgemeines Künstlerlexikon, K.G. Saur Verlag, München-Leipzig 1993-2009

6. Aktualne prace w trakcie pisania czy druku:

 • Portret Konstantego Laszczki w pracowni