1. doktor habilitowany (2006)

2. Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, ul. Sławkowska 32, 31-014 Kraków, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Specjalność: historia architektury średniowiecznej, ikonografia architektury

4. Najważniejsze publikacje w języku polskim:

 • Gotyckie bazyliki Krakowa, Kraków 1993, ss. 75
 • Początki chrześcijaństwa w Polsce. Ostrów Lednicki,), t. I-II, Kraków-Lednica 1993-1994, [współaut.]
 • Polska legenda Świętego Wojciecha. Spojrzenie antropologiczne, Kraków 1997, ss. 376, [współaut.]
 • „Architektura wzruszeniowa” Włodzimierza Gruszczyńskiego, Kraków, ss. 100, [współaut.]
 • Krakowski kościół katedralny w wiekach średnich. Funkcje i możliwości interpretacji, Kraków 2005, ss. 262
 • Święty Mikołaj, czy święty Wojciech. Uwagi ikonograficzne o tryptyku z Więcławic, [w:] Artifex doctus. Księga pamiątkowa dla uczczenia 70 rocznicy urodzin prof. Jerzego Gadomskiego, Kraków 2007, s. 173-177;
 • Architektura krakowskiego kościoła franciszkanów w wieku XIII. Problemy i hipotezy badawcze. Proponowane rekonstrukcje [współaut., w:] Z. Kliś (red.), Studia z dziejów kościoła OO. Franciszkanów w Krakowie, Kraków 2007, s. 45-80;
 • Małopolska i Ziemie Ruskie Korony, [w:] T. Mroczko, M. Arszyński (red.), Architektura gotycka w Polsce, I, Warszawa 1995, s. 61-81;
 • „Architekturę tworzy duch, nie kamienie” (analiza twórczości Włodzimierza Gruszczyńskiego w ujęciu antropologicznym) [w:] Mistrzowi Mieczysławowi Porębskiemu – uczniowie, Kraków 2001, s. 411-416;
 • Transitus Sancti Stanislai [w:] Magistro et amico amici discipulique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków 2002, s. 73-85.

5. Najważniejsze publikacje w językach obcych:

 • Bohemi Cracoviam muraverunt, „Umění” XLVI / 6, 1998, s. 410-419.
 • Stavali stavitelia z cisterciánskej dielne zo Sedlca katedrálu na Waweli po roku 1320? [w:] D. Bořutova, S. Ořiško (red.), Pocta Václavovi Menclovi. Zbornik študií k otázkam interpretáce stredoeuropskeho umenia, Bratislava 2000, s. 73-84;
 • Von der Doppelkathedrale zur Kirchenfamilie. Die frühmittelalterliche Bischofssitze im Piasten Raum, [w:] J. Royt, M. Ottová, A. Mudra (red.) Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperiae. Sbornik k poctě Jiřiho Kuthana, Prag / Praha 2005, s. 179-195;
 • Bohemian King, Polish Bishop and their Church. Gothic Cathedral in Krakow 1295-1305. [w:] The Year 1300 and the Creation of a New Architecture in Europe, London and Turnhout 2007 [wyd. University of Michigan, University of London. Birkbeck College of Art and Visual Media and Brepols Publishers], s. 183-189.
 • Medieval Krakow and its Churches: Structure and Meanings, “Urban People. Review of Anthropology, Ethnology and Ethology of Communication” 1, 2007, s. 64-59;
 • Krakovska katedrala a jeji konstrukcni system. Cisterciacka nebo katedralni tradice?. [w:] R. Lomičková (ed.): Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700. Mezinárodní symposium, Kutná Hora, 18.–20. září 2008. Praha 2009, s. 277-284.

6. Aktualne prace w trakcie pisania czy druku:

 • The Fourteenth Century Churches in Krakow. The Questions of Iconography [w:] Z. Opacic, A. Timmerman, (red.) Festschrift Paul Crossley, Ann Arbour.

7. Udział lub kierowanie projektami badawczymi:

 • Grant własny KBN Średniowieczny Kraków. Struktura i znaczenia 1996-1998.