1. doktor habilitowany (2004)

2. Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 31-001 Kraków, ul. Grodzka 53, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Specjalność: sztuka bizantyńska; sztuka cerkiewna Rusi Halicko-Wołyńskiej; wzajemne oddziaływanie wzorów wschodnich i zachodnich w sztuce średniowiecza; średniowieczne malarstwo książkowe

4. Najważniejsze publikacje w języku polskim:

 • Ewangeliarz Ławryszewski, Kraków 1999
 • Bizantyńsko-ruskie miniatury Kodeksu Gertrudy. O kontekstach ideowych i artystycznych sztuki Rusi Kijowskiej XI wieku, Kraków 2003
 • Dionizjusz z Furny, Hermeneia, czyli objaśnienie sztuki malarskiej, Kraków 2003 (wstęp i red. nauk. )
 • O pięknie i sztuce w najstarszych przekazach pisanych Rusi Kijowskiej w świetle tradycji bizantyńskich ekphraseis, [w:] Ars graeca - Ars latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej Bryzek, Kraków 2001, s. 91-114
 • O motywach dekoracyjnych w bizantyńskim rękopisie Homilii Jana Chryzostoma z wieku X (Ateny, Biblioteka Narodowa, cod. gr. 211), [w:] Magistro et Amico amici discipulique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, Kraków 2002, s. 381-399
 • Profesor Lech Kalinowski a historia sztuki bizantyńskiej, „Modus. Prace z historii sztuki” V, 2005, s. 5-16
 • Problematyka badań nad sztuką bizantyńską: główne kierunki i perspektywy badawcze, w: Sztuka średniowiecznego Wschodu i Zachodu. Osiągnięcia i perspektywy poznawcze u progu XXI wieku, red., Kraków 2002 (Ars Vetus et Nova VI), s. 55-85
 • Retoryka – uniwersalny język sztuki w świecie śródziemnomorskim (IX-XV w.), [w:] Mare apertum. Przepływ ludzi, idei i rzeczy w świecie śródziemnomorskim, red. D. Quirini-Popławska, Kraków 2007 (Portolana. Studia Mediterranea 3), s. 163-177
 • Pobizantyński malowany tryptyk w Zbiorach Czartoryskich w Krakowie, [w:] Doctus Artifex. Studia z historii sztuki dedykowane Profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków 2007, t. II, s. 135-147
 • Romans chrześcijański Barlaam i Jozafat w kulturze średniowiecznej Europy. Uwagi o dwóch miniaturach w Ewangeliarzu Ławryszewskim, "Slavia Orientalis", XLII, 1992, nr 1, s. 9-28

5. Najważniejsze publikacje w językach obcych:

 • Восточная часть церкви Иоанна Златоуста в Хелме: опвыт реконстукции на основании описи в Галицко-Волынской летописи [komunikat] w: Iconostasis. Origins -Evolution - Symbolism. The International Symposium June 4-6, 1996, Moscow, State Tretyakov Gallery. Abstracts of Papers, Moskwa 1996, s. 45-46
 • L’art de Galicie-Volhynie en tant que document des contacts byzantino-russes au XIIIe siecle, [w:] Byzanz und Ostmitteleuropa 950-1453. Beiträge zu einer table-ronde des XIX International Congress of Byzantine Studies, Copenhagen 1996, hrsg. G. Prinzing, M. Salamon, Wiesbaden 1999, s. 191-205
 • L'architecture sacrale orthodoxe de Galicie-Volhynie du XIIIe siècle: une synthèse des formes traditionnelles byzantines et romanes ?, [w:] Byzantium and East Central Europe („Byzantina et Slavica Cracoviensia” 3), red. G. Prinzing. M. Salamon, Kraków 2001, s. 181-192
 • Das armenische illuminierte Evangeliar, sog. Lemberger Evangeliar. Anmerkungen über das Buch „Das Lemberger Evangeliar. Eine wiederentdeckte armenische Bilderhandschrift des 12. Jahrhunderts“, Hrsg. Günter Prinzing , Andrea Schmidt (Dr. Ludwig – Reichert – Verlag – Wiesbaden 1997), „Folia Historiae Artium“ Seria Nowa 7, 2001, s. 65-78

6. Aktualne prace w trakcie pisania czy druku:

 • Wizerunek Matki Boskiej Kyriotissy w Kodeksie Gertrudy: palladium rodu Izjasławowiczów ?, Sympozjum naukowe „Modlitewnik Gertrudy Mieszkówny-w 900 rocznicę śmierci autorki”
 • Malowidła w prezbiterium katedry sandomierskiej. Monografia

7. Udział lub kierowanie projektami badawczymi:

 • konserwacja i badania bizantyńskich fresków w prezbiterium bazyliki katedralnej w Sandomierzu dotowane przez Norweski Mechanizm Finansowy UE – opracowanie wstępnej analizy projektu