1. profesor (1990)

2. Zamek Królewski w Warszawie – Pomnik Historii i Kultury Narodowej, pl. Zamkowy 4, 00-277 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Specjalność: sztuka i kultura czasów nowożytnych i XIX w.; związki sztuki z ceremoniałem dworskim; twórczość Bernarda Bellotta zw. Canalettem; historia architektury Warszawy; teoria muzealnictwa, historia kolekcjonerstwa, architektura muzealna

4. Najważniejsze publikacje w języku polskim:

 • Fryderyk Albert Lessel. Materiały do życia i twórczości, „Biuletyn Historii Sztuki”, 1966, nr 2, s. 215-242
 • Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1970, ss. 207
 • Hotel Europejski, Warszawa 1972 (Zabytki Warszawy)
 • Muzeum w epoce kultury masowej. Materiały z Sympozjum Naukowego pt. Muzeum w epoce kultury masowej zorganizowanego przez Komitet Nauk o Sztuce w Gołuchowie w dniach 28-29 września 1979, „Rocznik Historii Sztuki”, 1984, s. 305-310
 • Dworski stół paradny – sztuka i ceremoniał (zarys problematyki),” Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie”, 1987, s. 37-72
 • Polowanie i sztuka w kulturze dworskiej czasów nowożytnych, „Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie”, 1988, s. 9-35 [przedr. w: Łowiectwo w tradycji i kulturze, Warszawa 1995, s. 99-108]
 • Zamek Warszawski w epoce Oświecenia. Rezydencja monarsza, funkcje i treści, Warszawa 1989, ss. 288
 • Jean-Nicolas-Louis Durand a polska architektura 1 połowy XIX wieku, Wrocław 1990, ss 165
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce. Miasto Warszawa, cz. 1: Stare Miasto, Warszawa 1995, ss. 458, il. 590 (Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Seria Nowa, t. 11) [współprac. J. Z. Łoziński]
 • Splendor dworu i mechanika, [w:] Artes atque Humaniora. Studia Stanislai Mossakowski sexagenario dicata, Warszawa 1998, s. 197-209

5. Najważniejsze publikacje w językach obcych:

 • The „Road to Independence” In Polish art of the 19th century, “Bulletin du Musée National de Varsovie”, 1979, s. 271-288
 • The Royal Castle in Warsaw. The Interior, “The International Journal of Museum Management and Curatorship”, 1982, nr 1, s. 21-39
 • Architects and art patronage, [w:] Seventh International Congress on the Enlightenment: introductory papers, Budapest 1987, s. 213-221
 • Stanislaus Augustus as Patron of the Arts, [w:] Treasures of a Polish King [katalog wystawy w Dulwich Picture Gallery], London 1992, s.23-36
 • Polish responses to the architecture of the French Enlightenment, [w:] Polish and English responses to French Art and Architecture, London 1995, s.59-68
 • Ceremonial space in the Warsaw Royal Castle in the XVIII century, [w:] Lieux du pouvoir au Moyene Ǎge et à l’epoque moderne, Warszawa 1995, 251-266
 • Bernardo Bellotto’s Unknown View of Munich, “Artibus et Historiae”, , 38, 1998, s.9-20
 • Einleitung, [w:]“Thesauri Poloniae” Schatzkammer Polen. Zur Geschichte der polnischen Sammlungen [katalog wystawy w Kunsthistorisches Museum], Wien 2002, s. 15-31
 • Du „grand tour“ à la „grande émigration“,[w:] Semper Poloniae. L’art en Pologne des Lumières au romantisme (1764-1849) [katalog wystawy w Musée des Beaux-Arts], Dijon 2004, s.23-33
 • Von Venedig nach Warschau, [w:] Bernardo Bellotto genannt Canaletto. Europäische Veduten, [katalog wystawy w Kunsthistorisches Museum], Wien 2005, s. 11-39
 • Polonica in the Swidish Royal and State Collections, [w:] Krigsbyte – war booty, [katalog wystawy w Livrustkammaren], Stockholm 2007, s.115-133

6. Aktualne prace w trakcie pisania czy druku:

 • Bernardo Bellotto zw. Canaletto (monografia malarza)
 • ”Muzeum w okresie przemian” (rozprawa w zbiorze: „Muzeum – przestrzeń otwarta”)

7. Udział lub kierowanie projektami badawczymi:

 • kierowanie polską częścią programu dotyczącego twórczości Vincenzo Brenny. Archivo del Moderno w Mendrisio (Szwajcaria)

8. Uczniowie (po doktoracie lub habilitacji):

Maria Kałamajska, Ryszard Mączyński, Piotr Paszkiewicz, Angela Sołtys, Anna Szkurłat