1. profesor (2001)

2. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Instytut Historii Sztuki i Kultury, 31-013 Kraków, ul. Sławkowska 32; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Specjalność: historia sztuki nowożytnej i jej teorii, dzieje historii sztuki jako nauki

4. Najważniejsze publikacje w języku polskim:

 • Zespół architektoniczny na Bielanach pod Krakowem (1605-1630), „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Historii Sztuki”, 1:1962, s. 143-186
 • Z historycznej i artystycznej problematyki kościoła kamedułów na Bielanach pod Krakowem, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Historii Sztuki „10:1972, s. 83-108
 • Teoria architektury w nowożytnym piśmiennictwie polskim, Kraków 1976. (Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Historii Sztuki, 13)
 • Historia sztuki na uniwersytecie lwowskim 1893-1939, [w:] Dzieje historii sztuki w Polsce. Kształtowanie się instytucji naukowych w Polsce w XIX i XX wieku, red. A.J. Labuda, Poznań 1996, s. 58-73
 • Theoria et praxis. Studia z dziejów sztuki nowożytnej i jej teorii, Kraków 200, ss. 384
 • Krakowski zespół miejski w XVI wieku, [w:] Kraków i Praga – dwie stolice Europy Środkowej, red. J. Purchla, Kraków 2002, s. 29-47
 • Rzym a barokowa architektura Krakowa, „Rocznik Krakowski”, 69:2003, s. 47-75
 • Z dziejów polskiej historii sztuki. Studia i szkice, Kraków 2005, ss. 238
 • Twórczość malarza-kameduły Wenantego z Subiaco w świetle najnowszych badań, „Folia Historica Cracoviensia”, 11:2005, s. 117-132

5. Najważniejsze publikacje w językach obcych:

 • Die Sakralarchitektur in Krakau im Zeitalter der Renaissance und des Barock (16.-18. Jahrhundert), [w:] Die sakrale Architektur Krakaus vom vorromanischen Beginn bis zur heutigen Zeit, Wien 1993, s. 73-103
 • Bartolomeo Nataniele Wąsowski e l’architettura italiana. Un viaggio italiana di Wąsowski nel 1655 e la sua attività come trattatista e architetto, [w:] Viaggio im Italia e viaggio in Polonia, Kraków 1994, s. 129-143
 • Storia dell’arte in Polonia rispetto alla „scuola di Vienna”, [w:] La scuola viennese di storia dell’arte, red. M. Pozzetto, Gorizia 1996, s. 143-149
 • Die Einstellung der letzten polnischen Jagiellonen zur Kunst, [w:] Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit, hrsg. R. Suckale i D. Popp, Nürnberg 2002, s. 49-58
 • Kunstgeschichte im ehemaligen Galizien und ihre Beziehung zu der ”Wiener Schule der Kunstgeschichte, hrsg. Z. Kowalska, Wien 2003, s. 298-234

8. Uczniowie (prace doktorskie, habilitacyjne):

Anna Dettloff, Paweł Dettoff, Marcin Fabiański, Beata Frey-Stecowa, Tadeusz Łopatkiewicz, Marta Pieniążek-Samek