1. doktor habilitowany (2006)

2. Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków; Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

3. Specjalność: sztuka nowożytna, malarstwo polskie XVI-XVIII w.

4. Najważniejsze publikacje w języku polskim:

 • Skrzydła ołtarza w krakowskim kościele św. Krzyża a obraz „Zwiastowania” malarza Jerzego w Muzeum Narodowym w Krakowie, „Folia Historiae Artium”, 10, 1974, s. 107-116 [współaut. K. Stangrett]
 • Wczesne refleksy twórczości Michała Anioła w malarstwie polskim , „Folia Historiae Artium” 1988, s. 51-58
 • Przełom wawelski [w:] Sztuka XVII wieku w Polsce : materiały Sesji SHS Kraków,- grudzień 1993, Warszawa 1994, s. 163-176
 • Kolekcje włoskich obrazów Karola Lanckorońskiego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, „Folia Historiae Artium”Seria Nowa 4, 1998, s. 103-133
 • Obrazy ferraryjskie z kolekcji Karola Lanckorońskiego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu , „Folia Historiae Artium” Seria Nowa 7, 2002, s. 71-81
 • „Elekcja Wettina na króla polskiego” – dzieło Jana Piotra Norblina, „Studia Waweliana” 11/12, 2002/2003, s. 189-207
 • Renesansowe głowy wawelskie, Kraków 2004 (Biblioteka Wawelska ; 11)
 • Chrystus – król Florencji na obrazie z kolekcji Lanckorońskich, [w:] Praxis atque teoria. Studia ofiarowane profesorowi Adamowi Małkiewiczowi, Kraków 2006, s. 225-234
 • Czasy renesansu i baroku – mecenat świecki, [w:] W kręgu arcydzieł. Zbiory sztuki w Polsce, Warszawa 2007, s. 94-143
 • (Wspólnie z M. Skubiszewską) Obrazy z kolekcji Lanckorońskich z wieków XIV-XVI w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków 2008, ss. 326

5. Najważniejsze publikacje w językach obcych:

 • The Lanckoroński Collection in the Wawel Royal Castle, „Folia Historiae Artium”Seria Nowa 1, 1995, s. 135-144

6. Aktualne prace w trakcie druku:

 • Malarstwo polskie z wieków XV-XVIII w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Katalog