1. profesor (2000)

2. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Historii Sztuki, Katedra Historii Sztuki Kościelnej, Al. Racławickie 14 ;20-950 Lublin ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Specjalność: ikonografia chrześcijańska, sztuka średniowieczna, muzeologia

4. Najważniejsze publikacje w języku polskim:

 • Credo Apostolorum w romańskich Drzwiach Płockich, Płock 1992
 • Iluminacje romańskiej Biblii Płockiej, Lublin 1993
 • Titulus Ecclesiae. Ikonografia wezwań współczesnych kościołów katedralnych w Polsce, Warszawa 1999
 • Biblia pauperum – rzecz o dialogu słowa i obrazu, „Nauka” 2004, 4,133-164. Dostępne także: http://www.mediewistyka.net/content/view/29/40/
 • Po co Kościołowi obrazy? „Nauka” ,2005, 5, 139-165
 • Jak wyglądał Jezus Chrystus?, w: Jezus według mistrzów, praca zbior. R. Knapiński, S. Kobielus, A. Kramiszewska, M. Maliński, M. Rosik, L. Śliwa, Warszawa 2008, s. 288-297
 • Biblia w sztuce – słowo obrazem się stało, „Studia Nauk Teologicznych PAN”, 4, 2009, s. 278-310
 • Typologie biblijne u podstaw średniowiecznych programów ikonograficznych, w: Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną. Muzeum Zamkowe w Malborku; Ars Vitrea Polona; Stowarzyszenie Miłośników Witraży, Kraków – Malbork 2009, s. 15-43
 • Ilustrowany Katechizm Królewski – Le Catechisme Royal – wydany w Paryżu w 1647 r., w: Polska i Europa w dobie nowożytnej. L’Europe moderne: nouveau monde, nouvelle civilisation? Modern Europe – New World, New Civilisation?Warszawa 2009, s. 219-230
 • Trwanie tradycji średniowiecznej i nowatorstwo w ikonografii Credo okresu potrydenckiego, w: Credo in Deum w teologii i sztuce kościołów chrześcijańskich, red. R. Knapiński, A. Kramiszewska, Lublin 2009, s. 205-240
 • Polskie Niebo. Ikonografia hagiograficzna u progu XVII wieku, Pelplin 2007 (w tym dwa rozdziały autorstwa A. Witkowskiej).

5. Najważniejsze publikacje w językach obcych:

 • L'immagine della Madonna di Częstochowa, "Arte Cristiana" 70 (690): 1982, fasc. 8, s. 201-211.
 • Le porte romaniche di bronzo in Europa. "Arte Cristiana" 71 (693), 1982, fasc. 11-12, s. 340-344.
 • Il monumento di Danzica: un'ipotesi di speranza. "Arte Cristiana" 71 (695), 1983, s.122-126
 • Die romanische Tür von Plock in Nowgorod. Neue ikonogrphisch-ikonologische Überlegungen, "Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte" 30, 1991, s. 29-66
 • The Iconography of the Romanesque Plock Door (Nowgorod) as Symbol of the Universal Charakter of Ecclesiastical Art, [w:] Iconography in Cultural Studies. Papers from the International Conference: European Iconography East & West, ed.Attila Kiss, Szeged 1996, s. 53-66
 • Tecnologia e iconografia della porta di Gniezno, w: La porta di Bonanno nel Duomo di Pisa e le porte bronzee medioevali Europee, Arte e Tecnologia. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Pisa 6-8 maggio 1993, Opera della Primaziale Pisana, red. O. Banti, Pisa 1999, s. 123-136
 • L’iconografia del „Collegio degli Apostoli” come illustrazione del Credo nell’Arte europea, w: Figurae Fidei. Strategie di ricerca nel Medioevo, red. T. Rossi, Studi 2003, (Studia Pontificiae Universitatis a S. Thoma Aquinate in Urbe. Nuova serie – 7), s. 11-40
 • The Deadly Sins in the Teaching and Tradition of the Mediaeval Church, [w:] Siedem grzechów głównych (The Seven Deadly Sins). Ryciny z Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, [katalog wystawy], Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 6 kwietnia – 30 maja 2004, s. 16-29
 • Postfazione. L’iconografia del Credo come manifestazione della fede mediante le immagini sacre, w: R. Mastacchi, Il Credo nell’Arte Christiana Italiana, Siena 2007, s. 173-185

6. Aktualne prace w trakcie pisania czy druku (wybór):

 • L’iconografia del Credo (Simbolo degli Apostoli) mediante la rappresentazione del Collegio apostolico nella storia dell’arte europea, w: R. Mastacchi, R. Knapiński, Credo.. La raffigurazione del Simbolo Apostolico nell’Arte europea, Cantagalli, Siena 2011 (w druku: ss. 65
 • Ikonografia hagiograficzna w kontekście wojen tureckich w grafice europejskiej XVI-XVIII w. „Roczniki Humanistyczne”
 • Credo w sztuce. Ikonografia od Soboru Trydenckiego do współczesności
 • Wprowadzenie. Rola obrazu w tradycji chrześcijańskiej, wprowadzenie do sesji naukowej Fides ex visu
 • Medytacja obrazu jako źródło wiary. Obraz Mikołaja z Flüe w Sachseln, w Szwajcarii. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin
 • Czy Biblia pauperum była przeznaczona dla analfabetów? Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa (książka elektroniczna)
 • Teoria obrazu w chrześcijaństwie katolickim – kościelna doktryna sztuki.
 • Ikonografia chrześcijańska. Podręcznik uniwersytecki.

7. Udział lub kierowanie projektami badawczymi:

 • Grant własny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Credo w sztuce. Ikonografia od soboru trydenckiego do współczesności.

8. Uczniowie (prace doktorskie, habilitacyjne):

Katarzyna Hewner-Podczaska, Piotr Kondraciuk, Agnieszka Szykuła-Żygawska