1. doktor habilitowany (1997)

2. Zamek Królewski na Wawelu, Wawel 5, 31-001 Kraków; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; centr. tel. (12) 422 51 55

3. Specjalność: tapiserie, arrasy, tkaniny dekoracyjne

4. Najważniejsze publikacje w języku polskim:

 • Geneza artystyczna arrasów krajobrazowo-zwierzęcych z kolekcji króla Zygmunta Augusta, „Studia Muzealne” 10, 1974, s. 13-29
 • Arrasy krajobrazowo-zwierzęce, [w:] Arrasy flamandzkie w Zamku Królewskim na Wawelu, Antwerpia – Warszawa 1975, s. 278-286
 • Dwa gobeliny według projektów Jacoba Jordaensa w zbiorach wawelskich, „Studia do Dziejów Wawelu” V, 1991, s. 468-479
 • Import gobelinów z Holandii do Polski w XVII w., [w:] Niderlandyzm w sztuce polskiej : materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toruń 1992, Warszawa 1995, s. 249-262
 • Czarno-białe tkaniny Zygmunta Augusta, „Studia Waweliana” 5, 1996, s. 33-44
 • Arras Małgorzaty Parmeńskiej w zbiorach wawelskich, [w:] Ars longa. Prace dedykowane pamięci Profesora Jana Białostockiego : materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa listopad 1998, Warszawa 1999, s. 269-278
 • Arrasy Zygmunta Augusta świadkiem królewskich uroczystości [w:] Teatrum ceremoniale na dworze książąt i królów polskich : materiały konferencji naukowej w dniach 23-25 marca 1998, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków 1999, s. 245-254
 • Arras króla Zygmunta „Upadek moralny ludzkości” , [w:] Urbs celeberrima. Księga pamiątkowa na 750-lecie lokacji Krakowa, Kraków 2008, s. 357-372
 • Gobeliny Katedry Wawelskiej, , Kraków 1994 (Biblioteka Wawelska ; 9)
 • Arrasy Zygmunta – The Tapestries of Sigismund Augustus, Kraków 1998
 • Gobeliny XV-XIX wieku w Zamku Królewskim na Wawelu. Tapestries at Wawel Royal Castle 15th-19th centuries. Katalog zbiorów 6, Kraków 2000
 • Ślub królewski na Jasnej Górze. Michał Korybut Wiśniowiecki i Eleonora Habsburg – 1670. Jasna Góra – Częstochowa 2005

5. Najważniejsze publikacje w językach obcych:

 • Die Wandteppiche des Königs Sigismund Augus,t [w katalogu wystawy:] Polen im Zeitalter der Jagiellonen 1386-1572, Schallaburg 1986, s. 369-395
 • Zeventien wandtapijten uit de collectie van Sigismund August – Dix-sept tapisseries de la collection de Sigismond August, [w katalogu wystawy :] Vlaamse wandtapijten uit de Wawelburcht te Krakau en uit andere Europese verzamelingen – Tapisseries flamandes du Château du Wawel a Cracovie et d’autres collections européennes, Gent 1987-1988, s. 8-52
 • Tentures aux scenes de l’Ancien et du Nouveau Testament brodées a Cracovie, 1750-1753, Bulletin du CIETA, 71, 993, s. 67-75
 • Une tenture de l’Histoire d’Alexandre le Grand au Château Royal du Wawel a Cracovie, Bulletin du CIETA, 73, 1995-1996, s. 95-105
 • Les tapisseries disparues de Pierre Tomicki exécutées en Flandre vers 1530, Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, XXXI, 1996, s. 18-26
 • Il diluvio universale, [w katalogu wystawy w Colorno:] Gli arazzi dei Farnese e dei Borbone. Le collezioni dei secoli XVI-XVIII, Milano 1998, s. 118-119
 • Gli arazzi Della Regina Bona. Arrasy królowej Bony [w:] Bona Sforza Regina di Polonia e Duchessa di Bari [katalog wystawy w Bari w r. 2000], Roma 2000, s. 270-277
 • The Flood ,[w:] Thomas P. Campbell i inni, Tapestry in the Renaissance. Art and Magnificence [katalog wystawy] The Metropolitan Museum of Art, New York – London 2002, nr kat. 52, s. 441-447
 • Dragon Fighting with a Panther, [w:] Thomas P. Campbell i inni, Tapestry in the Renaissance. Art and Magnificence [katalog wystawy] The Metropolitan Museum of Art, New York – London 2002, nr kat. 53, s. 448-451
 • L’histoire des tapisseries de Sigismond-Auguste de 1795 à 1939 [w :] Liber memorialis Erik Duverger. Bijdragen tot Kunstgeschiedenis van de Nederlander, red. H. Pauwels, A. Van den Kerkhove, L. Wuyts, Gand 2006, s. 53-73

6. Aktualne prace w trakcie pisania czy druku:

 • Dzieje arrasów Zygmunta Augusta (książka, ok. 300 s., złożona do druku)
 • Opracowywanie i pisanie haseł do Katalogu arrasów Zygmunta Augusta.

7. Udział lub kierowanie projektami badawczymi:

 • Kierownik projektu badawczego: Skarby królowej Bony. Inwentarz ruchomości spisany w Bari (1557-1558). Badania nad zespołami dzieł sztuki królowej Bony. (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Badań Naukowych), lata 2001-2006.