1. doktor habilitowany (1990)

2. emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Specjalność: historia sztuki średniowiecznej, historia architektury

4. Najważniejsze publikacje w języku polskim:

 • Wczesnogotycki kościół i klasztor dominikanów w Sieradzu, Warszawa 1979
 • Średniowieczne kaplice zamkowe Piastów Śląskich (XII-XIV wiek), Warszawa 1990
 • Między formą a znaczeniem. Studia z ikonografii architektury i rzeźby gotyckiej. Warszawa 1997
 • Kościół w Gosławicach. Zagadnienie genezy, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 16, 1971, z.4, s. 269 – 310
 • O wrocławskich kaplicach zamkowych, tamże, 39,1994, z.3, s. 221 – 230
 • Niderlandyzm w gotyckiej architekturze pomorskiej, [w:] Niderlandyzm w sztuce polskiej, Warszawa 1995, s. 279 – 301
 • Braterski uścisk na polskich nagrobkach renesansowych, [w:] Nobile claret opus. Studia z dziejów sztuki dedykowane Mieczysławowi Zlatowi, Wrocław 1998, s. 216 – 224
 • Architektura polska około 1400 roku, [w:] Polska około roku 1400. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. W. Fałkowski, Warszawa 2001, s. 83 – 125
 • Krzyż na warszawskiej kolumnie króla Zygmunta III Wazy, [w:] Magistro et Amico amici discipulique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, Kraków 2002, s. 335-342
 • Architektura polska około 1300 roku, [w:] Polska około roku 1300 / red. W. Fałkowski, Warszawa 2003, s. 155 – 197
 • Motyw rombu na zbroi arcyksięcia Albrechta VII Habsburga, [w:] Arma virumque cano. Profesorowi Zdzisławowi Żygulskiemu jun. w osiemdziesięciopięciolecie urodzin, Kraków 2006, s. 243 – 250

5. Najważniejsze publikacje w językach obcych:

 • Das Problem der Langchőre in Bettelordens-Kirchen im ostlichen Mitteleuropa des 13. Jahrhunderts, “architectura. Zeitschrift fűr Geschichte der Baukunst” 13, 1983, 2, s.33 – 49
 • Dextrarum iunctio auf dem Grabmal in Lőwenburg, “Zeitschrift fűr Kunstgeschichte” 47, 1984, s. 59 – 69
 • Die Kreuzkirche in Breslau – Stiftung und Funktion, “Zeitschrift fűr Kunstgeschichte” 51, 1988, H.4, s. 461 – 478
 • Die Grabkapelle des Herzogs Bolesław III in Leubus, “Jahrbuch der schlesischen Friedrich-Wilhelm-Universität zu Breslau” 34, 1993, s. 33 – 54
 • Die genese des Kolosses von Marienburg, “Arte Medievale, Periodico internazionale di critica del arte medievale” X, 1996, n.2, s. 133 – 143
 • Die polnischen Kirchen in Gosławice und Miszewo als indirekte “Kopien der Anastasis-Rotunde”, “architectura. Zeitschrift fuer Geschichte der Baukunst” 28, 1998, H. 2, s. 97-106
 • Iconografia della scultura architectonica della chiesa della beata vergine Maria a Wrocław [w:] Temi e metodi. Studi in onore di Angiola Maria Romanini, Milano 1999, II, s. 913-921
 • Herzbilder in der Kunst des 13 – 14. Jh., “Arte Medievale. Periodico internazionale di critica dell arte medievale” II serie, XIV, 2000 nn. 1-2, s. 101-112

6. Aktualne prace w trakcie pisania czy druku:

 • Architektura gotycka w Polsce (książka)

7. Udział lub kierowanie projektami badawczymi, inna działalność:

redaktor naczelny „Rocznika Historii Sztuki”; wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk