1. Tytuł/stopień naukowy (data uzyskania)

2. Miejsce/miejsca pracy i dane kontaktowe

3. Specjalność

4. Najważniejsze publikacje w języku polskim

5. Najważniejsze publikacje w językach obcych

6. Aktualne prace w trakcie pisania czy druku

7. Udział lub kierowanie projektami badawczymi

8. Uczniowie (po doktoracie lub habilitacji)