Komitet Nauk o Sztuce PAN działając na podstawie § 3, pkt. 1

 Regulamin konkursu o Nagrody Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk

za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o sztuce przyznał w drodze głosowania nagrody:

 

1. W zakresie filmoznawstwa Marcinowi Maronowi za monografię Romantyzm i kinoIdee i wyobrażenia romantyczne w filmach polskich reżyserów z lat 1947-1990, Lublin 2019. 

2. W zakresie historii sztuki Mirosławowi Krukowi za monografię Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 2019. 

3. W zakresie muzykologii Grzegorzowi Zieziuli za monografię Józef Elsner, Król Łokietek, czyli Wiśliczanki, Warszawa 2019. 

4. W zakresie teatrologii Katarzynie Fazan za monografię Kantor. Nie/obecność, Kraków 2019.