Wybory do Komitetu Nauk o Sztuce PAN

Wybory do Komitetu Nauk o Sztuce PAN kadencji 2020-2023 będą przeprowadzane drogą elektroniczną. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronie: 

Do udziału w wyborach wymagana jest rejestracja w systemie wyborczym, która będzie się odbywała w dniach 12-20 listopada. Po rejestracji kandydata system pozwala na wybór opcji „chcę kandydować” lub „nie chcę kandydować”. Prawo do udziału w wyborach mają samodzielni pracownicy naukowi. 


 

 • 4 października 2019 posiedzenie Komitetu Nauk o Sztuce PAN odbyło się w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. W ramach otwartej części posiedzenia dr Katarzyna Płonka-Bałus (Muzeum Książąt Czartoryskich / Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego) wygłosiła referat pt. Muzeum Książąt Czartoryskich A.D. 2019.
 • 31 maja 2019 posiedzenie Komitetu Nauk o Sztuce PAN odbyło się w Instytucie Historii Sztuki UJ (Collegium Juridicum). W ramach posiedzenia zapoznano się z rezultatami prac konserwatorskich w kościele Mariackim w Krakowie.

 • 1 marca 2019 odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W ramach otwartej części posiedzenia dr hab. Tomasz Jeż (Instytut Muzykologii UW) wygłosił referat pt. Czas jako współczynnik formy. Opella de Passione Domini Johanna Thamma / Antona Weiganga.

 • 26 stycznia 2019 posiedzenie Komitetu Nauk o Sztuce PAN odbyło się w ramach Nazdzwyczajnego Kongresu Humanistyki Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim (Stary BUW).

 • 19 października 2018 odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W ramach otwartej części posiedzenia dr Małgorzata NOWALIŃSKA i dr Anna SĘKOWSKA (Wydział Konserwacji ASP w Krakowie) wygłosiły referat pt. Rozwarstwianie malowideł sztalugowych w kontekście dawnych i ostatnich dokonań na Wydziale Konserwacji ASP w Krakowie.

 • 25 maja 2018 odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W ramach otwartej części posiedzenia dr hab. Tomasz NOWAK (Instytut Muzykologii UW) wygłosił referat pt. Taniec w polskim kanonie kultury w XVIII i XIX wieku. Idee, gatunki i ich funkcje.

 • 16 marca 2018 odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W ramach otwartej części obrad dr Mateusz GRZĘDA (IHS UJ) wygłosił referat pt. Portret i figuralna interpretacja historii: uwagi o początkach portretu identyfikacyjnego.
 • 24 listopada 2017 odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W ramach otwartej części posiedzenia dr Rafał KOSCHANY (Instytut Kulturoznawstwa UAM) wygłosił referat pt. "FILMU SIĘ NIE MYŚLI". Teorie interpretacji dzieła filmowego a współczesne praktyki interpretacyjne.
  29 września 2017 odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W ramach otwartej części posiedzenia dr hab. Michał MENCFEL (Instytut Historii Sztuki UAM) wygłosił referat pt. NOWY TACYT. Atanazy Raczyński wobec współczesnego malarstwa niemieckiego".

 • 21 kwietnia 2017 odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W ramach otwartej części posiedzenia dr Jerzy KOS (Instytut Historii Sztuki UWr) wygłosił referat pt. ANI CENTRUM, ANI PERYFERIE. Architektura pruskiego Śląska w latach 1740-1815.

 • 13 stycznia 2017 odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W ramach otwartej części posiedzenia dr Marcin MARON (Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie) wygłosił referat pt. OBRAZY HISTORII I ROMANTYCZNE FANTAZMATY W FILMACH: DIABEŁ ANDRZEJA ŻUŁAWSKIEGO I DANTON ANDRZEJA WAJDY.

 • 28 października 2016 odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W ramach otwartej części posiedzenia dr Sławomir WIECZOREK (Uniwersytet Wrocławski) wygłosił referat pt. O OPERZE ROBOTNICZEJ WE WROCŁAWIU W KONTEKŚCIE SOCREALIZMU W MUZYCE.

 • 3 czerwca 2016 odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W ramach otwartej części posiedzenia dr Katarzyna LISIECKA (Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk UAM) wygłosiła referat pt. MYTHOS A LIBRETTO. "Poetyka" Arystotelesa w refleksji nad teatrem operowym.

 • 11 marca 2016 odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W ramach otwartej części obrad dr Rafał MAKAŁA (Uniwersytet Szczeciński, Muzeum Narodowe w Szczecinie) wygłosił referat pt. "MODERNIZM, HISTORYZM, NACJONALIZM. Architektura początków XX wieku w Niemczech".

 • 12 stycznia 2016 odbyło się I posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN w kadencji 2015-2018, na którym prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, wręczył powołania nowym członkom Komitetu.

 


 • 15 maja 2015 odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W ramach otwartej części obrad profesor associé Andrzej NAKOV (UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT) wygłosił referat pt. „NOWA INTERPRETACJA POCZĄTKÓW SZTUKI ABSTRAKCYJNEJ. Zapomniany obraz Kandinsky'ego z 1911 roku”.

 • 13 marca 2015 odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W ramach otwartej części obrad mgr Piotr JAMSKI (IS PAN) wygłosił referat pt. "MASOWA EWAKUACJA DZWONÓW KOŚCIELNYCH Z DAWNYCH ZIEM POLSKICH W GŁĄB ROSKI (1914-1923). Ich inwentaryzacja z pobudek patriotycznych, wykonawcy, metody dokumentacji i wyniki".
 • 5 grudnia 2014 odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W ramach otwartej części obrad prof. dr hab. Iwona SZMELTER (ASP Warszawa, KNoS PAN) wygłosiła referat pt. "WYNIKI WIELODYSCYPLINARNYCH BADAŃ NAD TRYPTYKIEM «SĄD OSTATECZNY» Z MUZEUM NARODOWEGO W GDAŃSKU".

 •  23 maja 2014 odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W ramach otwartej części obrad prof. dr hab. Piotr PIOTROWSKI (IHS UAM, KNoS PAN) wygłosił referat pt. "EUROPEJSKIE PERYFERIE W OBLICZU TEORII POSTKOLONIALNEJ".

 • 7 marca 2014 odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W ramach otwartej części obrad dr Jakub SITO (IS PAN) wygłosił referat pt. "PIERWSZY MINISTER KRÓLEWSKI HEINRICH BRUEHL I JEGO WARSZAWSCY ARTYŚCI" . W ramach zamkniętej części obrad przewodniczący prof. Juliusz A. Chrościcki podziękował prof. Andrzejowi Grzybkowskiemu za wieloletnią pracę redaktora naczelnego "Rocznika Historii Sztuki". Następnie przewodniczący KNoS PAN uroczyście wręczył prof. Ryszardowi Kasperowiczowi akt powołania na stanowisko redaktora naczelnego czasopisma.
07.03.14 KNOS 1   07.03.14 KNOS 2

 Zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN

(fot. prof. Iwona Szmelter)

 prof. Andrzej Grzybkowski,
redaktor naczelny "Rocznika Historii Sztuki"
w latach 1999-2014

(fot. prof. Iwona Szmelter)

 


 • 4 października 2013 odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W ramach otwartej części obrad dr Piotr KORDUBA (IHS UAM) wygłosił referat pt. "JAK ELITY WYMYŚLIŁY LUDOWOŚĆ. Od Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego do Cepelii".

 • 19 kwietnia 2013 odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W ramach otwartej części obrad dr hab.Joanna Wojnicka (UJ) wygłosiła referat pt. "OJCIEC NARODU I PROROK APOKALIPSY. Figura Iwana Groźnego w filmach Siergieja Eisensteina i Pawła Łungina".
 • 8 marca 2013 odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W ramach otwartej części obrad dr hab. Andrzej BETLEJ (dyrektor IHS UJ, KNoS PAN) i dr hab. Marek WALCZAK (IHS UJ) wygłosili referat pt. „RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ZE ZBIORÓW OO. KAMEDUŁÓW NA BIELANACH W KRAKOWIE".
 • 25 stycznia 2013 roku odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN.
 • 16 listopada 2012 roku odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W ramach otwartej części zebrania dr hab. Tadeusz BERNATOWICZ (Wydział Historyczny UW) wygłosił referat pt. REZYDENCJA W ŻÓŁKWI. Strategie renowacji i konserwacji królewskiej sukcesji po Sobieskich (od XVIII do XXI w.).
 • 23 marca 2012 roku w odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W ramach otwartej części zebrania dr Anna OLSZEWSKA (Biblioteka PAU/PAN w Krakowie, AGH) wygłosiła wykład pt. ,,O WIZERUNKACH ODMIEŃCÓW”. OD MITYCZNYCH RAS Z ,,KRONIKI‘’ H. SCHEDLA (z 1493 r.) DO BOHATERÓW FILMU ,,FREAKS’’ T. BROWNINGA (z 1932 r.).

"ROCZNIK HISTORII SZTUKI", tom XXXVII, 2012 – spis treści dostępny jest TUTAJ.


Zapraszamy do zapoznania się z warunkami prenumeraty "Rocznika Historii Sztuki".


Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk o Sztuce PAN (X 2010 - VI 2011) - dostępne jest TUTAJ.


"ROCZNIK HISTORII SZTUKI", tom XXXVI, 2011 – spis treści dostępny jest TUTAJ.


Zapraszamy do zapoznania się ze składem oraz prezydium Komitetu Nauk o Sztuce PAN w kadencji na lata 2011-2014.


 • 20 stycznia 2012 roku odbyło się zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W ramach otwartej części zebrania dr Aleksandra LIPIŃSKA (IHS UWr.) wygłosiła wykład pt. "ALABASTRY WIDNE CHOĆ ZAKRYTE". O KULTUROWYM ZNACZENIU MATERIAŁU.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie dyscyplin reprezentowanych w Komitecie Nauk o Sztuce PAN (za lata 2005-2009). [pobierz tekst]

10 czerwca 2011 roku odbyło się ostatnie zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN w kadencji 2007-2010. W ramach otwartej części zebrania prof. dr hab. Ryszard KASPEROWICZ (KUL) wygłosił wykład zatytułowany ROBERT BROWNING: OBRAZY RENESANSU W WIKTORIAŃSKIEJ ANGLII. Część zamknięta zebrania była poświęcona kwestiom związanym ze zbliżającymi się wyborami do Komitetu na następną kadencję, a także sprawom bieżącym i wolnym wnioskom.

● W piątek 8 kwietnia 2011 roku, w ramach specjalnego zebrania Komitetu Nauk o Sztuce PAN, odbyła się konferencja naukowa na temat POLSKIE NAUKI O SZTUCE W WARUNKACH ODZYSKANEJ WOLNOŚCI. Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

21 stycznia 2011 roku odbyło się zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W otwartej części zebrania prof. dr hab. Dariusz KOSIŃSKI (Uniwersytet Jagielloński) zaprezentował wykład pt. "SZLI KRZYCZĄC: POLSKA! POLSKA!" WSPÓŁCZESNE DRAMATYZACJE WSPÓLNOTY NARODOWEJ. Program części zamkniętej objął komunikaty Prezydium, propozycje do Nagród Prezesa Rady Ministrów za rok 2010 oraz sprawy bieżące i wolne wnioski.

● W piątek 22 października 2010 roku odbyło się pierwsze w roku akademickim 2010/2011 zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W części otwartej dr hab. Tomasz KŁYS, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, wygłosił wykład zatytułowany CZERWONI: OBRAZ KOMUNISTÓW W FILMIE WEIMARSKIM I HITLEROWSKIM. Część zamknięta zebrania była poświęcona dyskusji nad zmianami w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym z 30 marca 2010 r. oraz nad Ustawą o Polskiej Akademii Nauk z 30 kwietnia 2010 r.

18 czerwca 2010 roku odbyło się ostatnie zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN w roku akademickim 2009/2010. W ramach otwartej części zebrania dr Katarzyna MURAWSKA-MUTHESIUS (Muzeum Narodowe w Warszawie; Birkbeck College, University of London) wygłosiła wykład pt. KARYKATURA KAWIARNIANA JAKO MEDIUM NOWOCZESNOŚCI: JAMA MICHALIKA W KRAKOWIE. Część zamknięta zebrania poświęcona była ciągowi dalszemu raportu o stanie dyscyplin reprezentowanych w Komitecie Nauk o Sztuce, wnioskowi o nagrodę naukową Wydziału I Nauk Społecznych PAN (w dyscyplinie: historia sztuki) oraz sprawom bieżącym.

● W piątek 26 marca 2010 w sali konferencyjnej Instytutu Sztuki PAN odbyło się kolejne zebranie plenarne Komitetu. W części otwartej prof. dr hab. Grażyna KORPAL (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie) wygłosiła wykład zatytułowany SYTUACJA ESTETYCZNA DZIEŁA SZTUKI W PROCESIE KONSERWACJI. WOKÓŁ NEOKREACJI. Część zamknięta zebrania poświęcona była raportowi o stanie dyscyplin reprezentowanych w Komitecie Nauk o Sztuce, zgłoszeniom do Nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz sprawom bieżącym i wolnym wnioskom.

22 stycznia 2010 w sali konferencyjnej Instytutu Sztuki PAN odbyło się zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce. W ramach otwartej części zebrania prof. dr hab. Sławomira ŻERAŃSKA-KOMINEK (Uniwersytet Warszawski) wygłosiła wykład pt. MUZYKA W STRUKTURZE SYMBOLICZNEJ OGRODU AMORA. Część zamknięta zebrania poświęcona była projektowi raportu o stanie dyscyplin reprezentowanych w Komitecie Nauk o Sztuce, wnioskom o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów oraz sprawom bieżącym.

● W piątek 23 października 2009 w sali konferencyjnej Instytutu Sztuki PAN odbyło się pierwsze zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN w roku akademickim 2009/2010. W otwartej części zebrania doc. dr hab. Lech SOKÓŁ (Instytut Sztuki PAN) wygłosił wykład zatytułowany BAUDELAIRE JAKO PRAWODAWCA NOWOCZESNOŚCI. Część zamknięta zebrania poświęcona była dyskusji nad Raportem PAU „Nauki humanistyczne w Polsce. Założenia do programu rozwoju” oraz „Stanowiskiem Komitetu Słowianoznawstwa PAN”, a także refleksjom po Kongresie Kultury Polskiej oraz sprawom bieżącym i wolnym wnioskom.

5 czerwca 2009 odbyło się ostatnie zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN w roku akademickim 2008/2009. Prof. dr hab. Andrzej GWÓŹDŹ (Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) wygłosił wykład pt. ATRAKCJE WCZESNEGO KINA. W programie obrad znalazły się ponadto: komunikaty Prezydium Komitetu, wnioski o Nagrody Wydziału I PAN w dziedzinie „historia kultury”, wnioski o dofinansowanie konferencji naukowych i zadań wydawniczych.

W piątek 27 marca 2009 w sali konferencyjnej Instytutu Sztuki PAN odbyło się zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Wykład TEATR W POWIEŚCI wygłosił prof. dr hab. Jan CIECHOWICZ (Uniwersytet Gdański). Ponadto w programie: wnioski o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, plan obcięcia dotacji ministerialnych do publikacji naukowych.

23 stycznia 2009 odbyło się zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Wykład zatytułowany NIEMIECKA HISTORIA SZTUKI A POLSKA. WSPOMNIENIA I REFLEKSJE wygłosił prof. dr hab. Piotr SKUBISZEWSKI (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego). W programie także: kandydatura Komitetu do Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Karta Oceny Jednostki Naukowej i inne sprawy bieżące.

● W piątek 24 października 2008 odbyło się kolejne zebranie Komitetu. W programie m.in.: wykład prof. dra hab. Jana HARASIMOWICZA (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego) zatytułowany ODRA JAKO OŚ TRANSFERU KULTUROWEGO W ŚREDNIOWIECZU I CZASACH NOWOŻYTNYCH, komunikaty Prezydium, projekt Ustawy o Polskiej Akademii Nauk, sprawa dofinansowania konferencji naukowych w 2009 roku, kandydatury do Nagród Prezesa Rady Ministrów.
fotli-harasimowicz.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h1.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W piątek 6 czerwca 2008 odbyło się ostatnie w tym roku akademickim zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Wykład „KRÓL ROGER” KAROLA SZYMANOWSKIEGO – KONCEPCJA KOMPOZYTORSKA A WSPÓŁCZESNE INSCENIZACJE wygłosiła prof. dr hab. Zofia HELMAN-BEDNARCZYK, wiceprzewodnicząca Komitetu.

knos11A.jpg
knos13A.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
knos14A.jpg
 
knos15A.jpg

 

● W piątek 11 kwietnia 2008 odbyło się zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce. W programie m.in.: wykład dr Jolanty TALBIERSKIEJ (kierownik Gabinetu Rycin BUW, sekretarz redakcji „Rocznika Historii Sztuki”) zatytułowany TWÓRCZOŚĆ GRAFICZNA REMBRANDTA VAN RIJN. PROBLEMY BADAWCZE I METODOLOGICZNE, uzupełnienie składu Prezydium Komitetu; komunikat o dorocznych Nagrodach Prezesa Rady Ministrów.
 
 
kwiecienknos2.jpg
 

kwiecienknos3.jpg
 

kwiecienknos4.jpg
 

kwiecień knos1_1.jpg

 

 
W piątek 18 stycznia 2008 odbyło się zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W programie m.in.: wykład członka Komitetu, prof. dra hab. Leszka KOLANKIEWICZA pt. ALCHEMICZNE LABORATORIUM GROTOWSKIEGO, relacja ze spotkania przewodniczących Komitetów Naukowych PAN z Prezesem Polskiej Akademii Nauk prof. drem hab. Michałem Kleiberem, które odbyło się 26 listopada 2007 roku, dyskusja nad projektem Regulaminu Komitetu Nauk o Sztuce PAN, sprawa kryteriów oceny parametrycznej działalności naukowej i inne sprawy bieżące.
knos1.jpg
knos2.jpg
knos3.jpg
knos4.jpg
knos5.jpg
knos7.jpg