Komitet Nauk o Sztuce PAN działając na podstawie § 3, pkt. 1 Regulaminu konkursu o Nagrodę Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o sztuce przyznał w drodze głosowania nagrody

 

  1. w zakresie filmoznawstwa Sebastianowi Jagielskiemu za książkę Przerwane emancypacje. Polityka ekscesu w kinie polskim lat 1968-1982, Universitas, Kraków 2021
  2. w zakresie historii sztuki Annie Sobeckiej za książkę Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku. O kulturze kolekcjonerskiej miasta, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2021
  3. w zakresie muzykologii Pawłowi Gancarczykowi za książkę Petrus Wilhelmi de Grudencz, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2021
  4. w zakresie teatrologii Zbigniewowi Majchrowskiemu za książkę Krypta Gustawa, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2021