Komitety Naukowe i Problemowe działające przy Wydziale I – Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk z zaniepokojeniem przyjęły inicjatywę ustawodawczą Prezydenta RP wnoszącą do Sejmu projekt ustawy dotyczący powołania Akademii Kopernikańskiej.

Środowisko akademickie, skupione w Komitetach PAN, już w kwietniu 2021 roku sprzeciwiło się tej inicjatywie, dostrzegając w niej zagrożenie dla niezależności polskiej nauki i dalszego istnienia Polskiej Akademii Nauk. To stanowisko w pełni podtrzymujemy. Podzielamy również głos Towarzystwa Naukowego Warszawskiego wyrażony uchwałą z dn. 16 marca 2022 r. i apelujemy o odstąpienie od dalszego procedowania nad tą ustawą i wycofanie projektu z Sejmu.

Podkreślamy, że to nie jest właściwy czas, aby podejmować tego rodzaju inicjatywy w cieniu tragedii wojny, bez konsultacji środowiskowych.

 

 

1. Komitet Nauk o Literaturze PAN
2. Komitet Nauk Historycznych PAN
3. Komitet Socjologii PAN  
4. Komitet Badań nad Migracjami PAN  
5. Komitet Nauk o Kulturze PAN  
6. Komitet Nauk Demograficznych PAN  
7. Komitet Naukoznawstwa PAN
8. Komitet Nauk Etnologicznych PAN   
9. Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN  
10. Komitet Etyki w Nauce PAN  
11. Komitet Słowianoznawstwa PAN
12. Komitet Nauk Filozoficznych PAN  
13. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
14. Komitet Historii Nauki i Techniki PAN  
15. Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN
16. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN
17. Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN
18. Komitet Psychologii PAN
19. Komitet Nauk o Finansach PAN
20. Komitet Nauk Politycznych PAN
21. Komitet Nauk Ekonomicznych PAN
22. Komitet Nauk Prawnych PAN
23. Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
24. Komitet Nauk o Sztuce PAN