W związku z zapowiadanymi przez Ministra Edukacji Narodowej i Nauki zmianami w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeń z tą ustawą związanych Komitet Nauk o Sztuce PAN zwraca uwagę, że komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk są pochodzącymi z wyborów reprezentantami środowisk naukowych, powołanymi między innymi do konsultowania aktów prawnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego. Apelujemy zatem o włączenie komitetów do procesu opiniowania zapowiadanych zmian w ustawie oraz rozporządzeń z tą ustawą związanych, w tym zmian w zasadach ewaluacji i punktacji czasopism oraz wydawnictw naukowych.