19 czerwca 2020 roku odbyło się pierwsze w nowej kadencji plenarne posiedzenie Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, zorganizowane za pośrednictwem platformy internetowej. Na spotkaniu przedstawiono kandydatów na członków-specjalistów, zatwierdzono propozycję regulaminu Komitetu oraz przyjęto plan pracy na lata 2020-2023.