Aktualności i wydarzenia

 

W związku z zapowiadanymi przez Ministra Edukacji Narodowej i Nauki zmianami w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeń z tą ustawą związanych Komitet Nauk o Sztuce PAN zwraca uwagę, że komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk są pochodzącymi z wyborów reprezentantami środowisk naukowych, powołanymi między innymi do konsultowania aktów prawnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego. Apelujemy zatem o włączenie komitetów do procesu opiniowania zapowiadanych zmian w ustawie oraz rozporządzeń z tą ustawą związanych, w tym zmian w zasadach ewaluacji i punktacji czasopism oraz wydawnictw naukowych.

 

 

Komitet Nauk o Sztuce PAN działając na podstawie § 3, pkt. 1 Regulamin konkursu o Nagrody Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o sztuce przyznał w drodze głosowania nagrody:

 

1. W zakresie filmoznawstwa Marcinowi Maronowi za monografię Romantyzm i kino. Idee i wyobrażenia romantyczne w filmach polskich reżyserów z lat 1947-1990, Lublin 2019. 

2. W zakresie historii sztuki Mirosławowi Krukowi za monografię Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 2019. 

3. W zakresie muzykologii Grzegorzowi Zieziuli za monografię Józef Elsner, Król Łokietek, czyli Wiśliczanki, Warszawa 2019. 

4. W zakresie teatrologii Katarzynie Fazan za monografię Kantor. Nie/obecność, Kraków 2019.

  

 

Na posiedzeniu Prezydium Komitetu Nauk o Sztuce, które odbyło się w dniu 6 listopada podjęto decyzję o nominacji książek do Nagrody KNoS w czterech kategoriach. Lista nominowanych książek znajduje się w zakładce Konkurs.

 

Na posiedzeniu plenarnym w dniu 19 czerwca 2020 roku Komitet Nauk o Sztuce ogłasił konkurs na najlepsze monografie w zakresie historii sztuki, muzykologii, teatrologii, filmoznawstwa, opublikowane w 2019 roku. Termin zgłaszania propozycji do nagrody upływa 15 października 2020 roku.  Regulamin konkursu jest dostępny w zakładce "Konkurs". 

Zaproszenie do składania wniosków o nagrodę KNoS

 

 

19 czerwca 2020 roku odbyło się pierwsze w nowej kadencji plenarne posiedzenie Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, zorganizowane za pośrednictwem platformy internetowej. Na spotkaniu przedstawiono kandydatów na członków-specjalistów, zatwierdzono propozycję regulaminu Komitetu oraz przyjęto plan pracy na lata 2020-2023.