W związku z zapowiadanymi przez Ministra Edukacji Narodowej i Nauki zmianami w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeń z tą ustawą związanych Komitet Nauk o Sztuce PAN zwraca uwagę, że komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk są pochodzącymi z wyborów reprezentantami środowisk naukowych, powołanymi między innymi do konsultowania aktów prawnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego. Apelujemy zatem o włączenie komitetów do procesu opiniowania zapowiadanych zmian w ustawie oraz rozporządzeń z tą ustawą związanych, w tym zmian w zasadach ewaluacji i punktacji czasopism oraz wydawnictw naukowych.

 

Komitet Nauk o Sztuce PAN wyraża głęboki niepokój zapowiedziami represjonowania studentów i naukowców za wyznawane poglądy oraz uzależniania od nich wysokości przyznawanych środków na badania naukowe. Tego typu stwierdzenia, zwłaszcza jeśli płyną z ust Ministra Edukacji Narodowej i Nauki, naruszają zasady wolności nauki i swobody wypowiedzi, gwarantowane przez Konstytucję RP, oraz autonomię uczelni.