Drukuj

Wybory do Komitetu Nauk o Sztuce PAN

Wybory do Komitetu Nauk o Sztuce PAN kadencji 2020-2023 będą przeprowadzane drogą elektroniczną. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronie: 

Do udziału w wyborach wymagana jest rejestracja w systemie wyborczym, która będzie się odbywała w dniach 12-20 listopada. Po rejestracji kandydata system pozwala na wybór opcji „chcę kandydować” lub „nie chcę kandydować”. Prawo do udziału w wyborach mają samodzielni pracownicy naukowi. 


 


 


07.03.14 KNOS 1   07.03.14 KNOS 2

 Zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN

(fot. prof. Iwona Szmelter)

 prof. Andrzej Grzybkowski,
redaktor naczelny "Rocznika Historii Sztuki"
w latach 1999-2014

(fot. prof. Iwona Szmelter)

 


  • 16 listopada 2012 roku odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W ramach otwartej części zebrania dr hab. Tadeusz BERNATOWICZ (Wydział Historyczny UW) wygłosił referat pt. REZYDENCJA W ŻÓŁKWI. Strategie renowacji i konserwacji królewskiej sukcesji po Sobieskich (od XVIII do XXI w.).
  • 23 marca 2012 roku w odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W ramach otwartej części zebrania dr Anna OLSZEWSKA (Biblioteka PAU/PAN w Krakowie, AGH) wygłosiła wykład pt. ,,O WIZERUNKACH ODMIEŃCÓW”. OD MITYCZNYCH RAS Z ,,KRONIKI‘’ H. SCHEDLA (z 1493 r.) DO BOHATERÓW FILMU ,,FREAKS’’ T. BROWNINGA (z 1932 r.).

"ROCZNIK HISTORII SZTUKI", tom XXXVII, 2012 – spis treści dostępny jest TUTAJ.


Zapraszamy do zapoznania się z warunkami prenumeraty "Rocznika Historii Sztuki".


Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk o Sztuce PAN (X 2010 - VI 2011) - dostępne jest TUTAJ.


"ROCZNIK HISTORII SZTUKI", tom XXXVI, 2011 – spis treści dostępny jest TUTAJ.


Zapraszamy do zapoznania się ze składem oraz prezydium Komitetu Nauk o Sztuce PAN w kadencji na lata 2011-2014.


  • 20 stycznia 2012 roku odbyło się zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W ramach otwartej części zebrania dr Aleksandra LIPIŃSKA (IHS UWr.) wygłosiła wykład pt. "ALABASTRY WIDNE CHOĆ ZAKRYTE". O KULTUROWYM ZNACZENIU MATERIAŁU.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie dyscyplin reprezentowanych w Komitecie Nauk o Sztuce PAN (za lata 2005-2009). [pobierz tekst]

10 czerwca 2011 roku odbyło się ostatnie zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN w kadencji 2007-2010. W ramach otwartej części zebrania prof. dr hab. Ryszard KASPEROWICZ (KUL) wygłosił wykład zatytułowany ROBERT BROWNING: OBRAZY RENESANSU W WIKTORIAŃSKIEJ ANGLII. Część zamknięta zebrania była poświęcona kwestiom związanym ze zbliżającymi się wyborami do Komitetu na następną kadencję, a także sprawom bieżącym i wolnym wnioskom.

● W piątek 8 kwietnia 2011 roku, w ramach specjalnego zebrania Komitetu Nauk o Sztuce PAN, odbyła się konferencja naukowa na temat POLSKIE NAUKI O SZTUCE W WARUNKACH ODZYSKANEJ WOLNOŚCI. Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

21 stycznia 2011 roku odbyło się zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W otwartej części zebrania prof. dr hab. Dariusz KOSIŃSKI (Uniwersytet Jagielloński) zaprezentował wykład pt. "SZLI KRZYCZĄC: POLSKA! POLSKA!" WSPÓŁCZESNE DRAMATYZACJE WSPÓLNOTY NARODOWEJ. Program części zamkniętej objął komunikaty Prezydium, propozycje do Nagród Prezesa Rady Ministrów za rok 2010 oraz sprawy bieżące i wolne wnioski.

● W piątek 22 października 2010 roku odbyło się pierwsze w roku akademickim 2010/2011 zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W części otwartej dr hab. Tomasz KŁYS, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, wygłosił wykład zatytułowany CZERWONI: OBRAZ KOMUNISTÓW W FILMIE WEIMARSKIM I HITLEROWSKIM. Część zamknięta zebrania była poświęcona dyskusji nad zmianami w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym z 30 marca 2010 r. oraz nad Ustawą o Polskiej Akademii Nauk z 30 kwietnia 2010 r.

18 czerwca 2010 roku odbyło się ostatnie zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN w roku akademickim 2009/2010. W ramach otwartej części zebrania dr Katarzyna MURAWSKA-MUTHESIUS (Muzeum Narodowe w Warszawie; Birkbeck College, University of London) wygłosiła wykład pt. KARYKATURA KAWIARNIANA JAKO MEDIUM NOWOCZESNOŚCI: JAMA MICHALIKA W KRAKOWIE. Część zamknięta zebrania poświęcona była ciągowi dalszemu raportu o stanie dyscyplin reprezentowanych w Komitecie Nauk o Sztuce, wnioskowi o nagrodę naukową Wydziału I Nauk Społecznych PAN (w dyscyplinie: historia sztuki) oraz sprawom bieżącym.

● W piątek 26 marca 2010 w sali konferencyjnej Instytutu Sztuki PAN odbyło się kolejne zebranie plenarne Komitetu. W części otwartej prof. dr hab. Grażyna KORPAL (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie) wygłosiła wykład zatytułowany SYTUACJA ESTETYCZNA DZIEŁA SZTUKI W PROCESIE KONSERWACJI. WOKÓŁ NEOKREACJI. Część zamknięta zebrania poświęcona była raportowi o stanie dyscyplin reprezentowanych w Komitecie Nauk o Sztuce, zgłoszeniom do Nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz sprawom bieżącym i wolnym wnioskom.

22 stycznia 2010 w sali konferencyjnej Instytutu Sztuki PAN odbyło się zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce. W ramach otwartej części zebrania prof. dr hab. Sławomira ŻERAŃSKA-KOMINEK (Uniwersytet Warszawski) wygłosiła wykład pt. MUZYKA W STRUKTURZE SYMBOLICZNEJ OGRODU AMORA. Część zamknięta zebrania poświęcona była projektowi raportu o stanie dyscyplin reprezentowanych w Komitecie Nauk o Sztuce, wnioskom o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów oraz sprawom bieżącym.

● W piątek 23 października 2009 w sali konferencyjnej Instytutu Sztuki PAN odbyło się pierwsze zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN w roku akademickim 2009/2010. W otwartej części zebrania doc. dr hab. Lech SOKÓŁ (Instytut Sztuki PAN) wygłosił wykład zatytułowany BAUDELAIRE JAKO PRAWODAWCA NOWOCZESNOŚCI. Część zamknięta zebrania poświęcona była dyskusji nad Raportem PAU „Nauki humanistyczne w Polsce. Założenia do programu rozwoju” oraz „Stanowiskiem Komitetu Słowianoznawstwa PAN”, a także refleksjom po Kongresie Kultury Polskiej oraz sprawom bieżącym i wolnym wnioskom.

5 czerwca 2009 odbyło się ostatnie zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN w roku akademickim 2008/2009. Prof. dr hab. Andrzej GWÓŹDŹ (Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) wygłosił wykład pt. ATRAKCJE WCZESNEGO KINA. W programie obrad znalazły się ponadto: komunikaty Prezydium Komitetu, wnioski o Nagrody Wydziału I PAN w dziedzinie „historia kultury”, wnioski o dofinansowanie konferencji naukowych i zadań wydawniczych.

W piątek 27 marca 2009 w sali konferencyjnej Instytutu Sztuki PAN odbyło się zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Wykład TEATR W POWIEŚCI wygłosił prof. dr hab. Jan CIECHOWICZ (Uniwersytet Gdański). Ponadto w programie: wnioski o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, plan obcięcia dotacji ministerialnych do publikacji naukowych.

23 stycznia 2009 odbyło się zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Wykład zatytułowany NIEMIECKA HISTORIA SZTUKI A POLSKA. WSPOMNIENIA I REFLEKSJE wygłosił prof. dr hab. Piotr SKUBISZEWSKI (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego). W programie także: kandydatura Komitetu do Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Karta Oceny Jednostki Naukowej i inne sprawy bieżące.

● W piątek 24 października 2008 odbyło się kolejne zebranie Komitetu. W programie m.in.: wykład prof. dra hab. Jana HARASIMOWICZA (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego) zatytułowany ODRA JAKO OŚ TRANSFERU KULTUROWEGO W ŚREDNIOWIECZU I CZASACH NOWOŻYTNYCH, komunikaty Prezydium, projekt Ustawy o Polskiej Akademii Nauk, sprawa dofinansowania konferencji naukowych w 2009 roku, kandydatury do Nagród Prezesa Rady Ministrów.
fotli-harasimowicz.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h1.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W piątek 6 czerwca 2008 odbyło się ostatnie w tym roku akademickim zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Wykład „KRÓL ROGER” KAROLA SZYMANOWSKIEGO – KONCEPCJA KOMPOZYTORSKA A WSPÓŁCZESNE INSCENIZACJE wygłosiła prof. dr hab. Zofia HELMAN-BEDNARCZYK, wiceprzewodnicząca Komitetu.

knos11A.jpg
knos13A.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
knos14A.jpg
 
knos15A.jpg

 

● W piątek 11 kwietnia 2008 odbyło się zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce. W programie m.in.: wykład dr Jolanty TALBIERSKIEJ (kierownik Gabinetu Rycin BUW, sekretarz redakcji „Rocznika Historii Sztuki”) zatytułowany TWÓRCZOŚĆ GRAFICZNA REMBRANDTA VAN RIJN. PROBLEMY BADAWCZE I METODOLOGICZNE, uzupełnienie składu Prezydium Komitetu; komunikat o dorocznych Nagrodach Prezesa Rady Ministrów.
 
 
kwiecienknos2.jpg
 

kwiecienknos3.jpg
 

kwiecienknos4.jpg
 

kwiecień knos1_1.jpg

 

 
W piątek 18 stycznia 2008 odbyło się zebranie plenarne Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W programie m.in.: wykład członka Komitetu, prof. dra hab. Leszka KOLANKIEWICZA pt. ALCHEMICZNE LABORATORIUM GROTOWSKIEGO, relacja ze spotkania przewodniczących Komitetów Naukowych PAN z Prezesem Polskiej Akademii Nauk prof. drem hab. Michałem Kleiberem, które odbyło się 26 listopada 2007 roku, dyskusja nad projektem Regulaminu Komitetu Nauk o Sztuce PAN, sprawa kryteriów oceny parametrycznej działalności naukowej i inne sprawy bieżące.
knos1.jpg
knos2.jpg
knos3.jpg
knos4.jpg
knos5.jpg
knos7.jpg


 

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd