Przewodniczący:
Prof. dr hab. Wojciech BAŁUS (Uniwersytet Jagielloński)


Zastępcy Przewodniczącego:

Prof. dr hab. Wojciech DUDZIK (Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. Remigiusz POŚPIECH (Uniwersytet Wrocławski)


Członkowie Prezydium:
Prof. IS PAN dr hab. Paweł Tomasz GANCARCZYK (Instytut Sztuki PAN)
Prof. dr hab. Iwona SZMELTER (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
Prof. dr hab. Piotr ZWIERZCHOWSKI (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)


Sekretarz Naukowy:
Prof. UAM dr hab. Piotr JUSZKIEWICZ (Uniwersytet Adama Mickiewicza)